Gość (użytkownik niezarejestrowany)
dodano dn. 2014-12-10 00:05

Pełna treść komentarza:

Skończyć Technikum Budowlane,posiedzieć dzisięć lat na bezrobociu i podać w PUPie dziesięć lat praktyki.
Kwalifikacje kierownika budowy murowane (na mur-beton).