Fizyk
Fizyk opis i zarobki
Informacje o wybranym zawodzie (Fizyk)

Fizyk

Mimo iż powszechnie uznaje się że to matematyka jest królową nauk, do opisu zjawisk i procesów zachodzących w otaczającym nas świecie używa się właśnie fizyki. Fizyka to nie tylko prawa i teorie dot. zjawisk przyrodniczych, ale również badanie właściwości, zależności i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych stosuje się pojęcia i modele matematyczne.

Głównym celem każdego fizyka jest badanie, poszukiwanie odpowiedzi i wyjaśnianie praw przyrody oraz różnorodnych zjawisk. Oczywiście nauka ta dzieli fizyków na tych, którzy badają świat w sposób doświadczalny, eksperymentalny oraz tych, którzy w swojej pracy wykorzystują modele matematyczne.

Pierwsi z nich to fizycy eksperymentalni, którzy najwięcej czasu spędzają w laboratoriach fizycznych i przy pomocy specjalistycznych urządzeń, narzędzi i komputerów przeprowadzają liczne doświadczenia i obserwacje mające na celu wyjaśnienie postawionych wcześniej hipotez.

Fizycy teoretyczni do swoich badań wykorzystują komputery o dużych zdolnościach obliczeniowych, a w celu zrozumienia procesów, jakie zachodzą w przyrodzie wykorzystuje przede wszystkim swój umysł, twórcze myślenie, działania matematyczne, statystykę oraz wnioskowanie indukcyjne. Jednym słowem opracowuje nowe teorie, zasady i prawa.

Fizycy mogą pracować zarówno jako nauczyciele lub wykładowcy, wówczas do ich głównych zadań należy przekazywanie wiedzy w placówkach dydaktycznych, jak szkoły lub uczelnie wyższe, mogą również pracować naukowo i nie uczestniczyć aktywnie w procesie dydaktycznym, a poświęcić się całkowicie badaniom naukowym. W tym przypadku fizycy większość czasu pracują w zespołach naukowo-badawczych i wspólnie w laboratoriach rozwiązują różnego typu problemy i wyjaśniają zagadnienia związane z ich specjalizacją.

Zawód fizyka podlega specjalizacji, możemy zatem wyróżnić takie działy fizyki jak np. kosmologia, fizyka jądrowa, fizyka atomowa, astrofizyka, czy też fizyka niskich temperatur.

Zawód fizyka to bardzo trudna i wymagająca profesja. Osoba go wykonująca musi posiadać dużą wiedzę z wielu pokrewnych fizyce dziedzin, takich jak matematyka, chemia lub biologia. Taka wszechstronność w naukach ścisłych wymaga ciągłego samodoskonalenia, dużych zdolności i samodyscypliny w dążeniu do wyznaczonych celów, które w wielu przypadkach są nie tylko odległe ale również bardzo trudno osiągalne.

Zarobki fizyka

Zarobki fizyka uzależnione są od wykształcenia, miejsca pracy i stanowiska jakie zajmuje. Zazwyczaj najmniej wynagradzani są nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Na lepsze wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy uczelni, wykładowcy oraz pracownicy naukowi. Według statystyk średnia pensja nauczyciela początkującego to nieco ponad 2 000 zł. Nauczyciel z dyplomem może liczyć nawet na 4 000 zł, zaś pracownicy naukowi i wykładowcy na ponad 5 000 zł. Oczywiście fizycy bardzo często znajdują zatrudnienie również w firmach prywatnych, w których zajmują się nie tylko badaniami, ale również projektowaniem i opracowywaniem innowacyjnych technologii, biorą udział w budowie zaawansowanych komputerów, urządzeń i maszyn przeznaczonych zarówno dla przemysłu, jak również dla wielu innych branż, jak np. samochodowej i medycznej. W takim przypadku fizycy zarabiają znacznie więcej od swoich kolegów zatrudnionych na uczelniach lub w szkołach.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...