Instruktor nauki jazdy
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Instruktor nauki jazdy uczy praktycznych zasad prowadzenia pojazdów. Pokazuje kursantowi jak działa pojazd i demonstruje w jaki sposób korzystać z jego funkcji. Potem umiejętność tę rozwija i utrwala w czasie jazdy po drogach publicznych lub placu manewrowym pojazdem specjalnie przystosowanym do zadań szkoleniowych. Celem pracy instruktora jest przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy.

Instruktor może także prowadzić zajęcia teoretyczne, podczas których zaznajamia słuchaczy z przepisami kodeksu drogowego. Najbardziej popularnymi instruktorami są ci przygotowujący do egzaminów na prawo jazdy kategorii B.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby zostać instruktorem nauki jazdy należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie i przez okres przynajmniej 3 lat kierować pojazdem objętym szkoleniem. Kolejną ważną sprawą jest potwierdzenie wymaganego stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Następnie trzeba odbyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę i zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Instruktor nie może być karany wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. I wreszcie ostatnia, niemniej ważna sprawa, musi być wpisany do ewidencji instruktorów.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Chociaż kursy nauki jazdy drożej z roku na rok i mało który młody człowiek wyobraża sobie życie bez prawa jazdy, nie jest to najlepszy okres do zakładania tego typu firmy. Większość z uczestników kursów to młodzi ludzie w wieku 18 - 21 lat. Obecnie w tym wieku są osoby urodzone na początku lat 90-tych, a więc w okresie niżu demograficznego. W stosunku do sytuacji sprzed 10 lat ilość potencjalnych kursantów zmniejszyła się o 20%. Do tego dochodzi spora konkurencja w postaci szkół z długą tradycją i sieci, którym łatwiej pozyskać klienta.

Oferty pracy w kategorii Edukacja
Sopot-Wyścigi
10.05.2018
Wykładowca/szkoleniowiec
Sopot-Wyścigi
07.05.2018
Wykładowca
Warszawa
28.06.2016
Wykładowca
Olsztyn
22.04.2015
instruktor żeglarstwa
Wrocław
22.04.2015
instruktor żeglarstwa
Warszawa
22.03.2015
Sprawozdawczość projektowa
cała Polska
22.03.2015
Obsługa szkoleń
Katowice
11.02.2013
Trener /Wykładowca
Wrocław
11.07.2012
Asystent Menedżera Projektu
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, W
11.07.2012
Trener - programowanie stron www