Nauczyciel logopeda
Nauczyciel logopeda - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Nauczyciel logopeda)

Jak zostać nauczycielem logopedą


Aby zostać logopedą należy posiadać wyższe wykształcenie, najlepiej pedagogiczne o specjalności logopedia. Osoby po innych kierunkach również mogą uprawiać ten zawód, muszą jednak ukończyć studia podyplomowe (funkcjonujące często przy wydziałach filologii polskiej), dzięki czemu uzyskują dodatkową specjalność – logopedię. Praca w charakterze nauczyciela logopedy wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli:
„§ 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - logopedy w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-8 posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne”.

Etat logopedy

w szkole uzależniony jest od decyzji organu prowadzącego placówkę. Jeżeli zdecyduje się na zatrudnienie logopedy może on liczyć na 20 godzin zajęć tygodniowo.

Zawód ten mogą uprawiać także osoby starsze i często studium logopedyczne jest wybierane przez doświadczonych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Osoby młode zaraz po studiach mają lepszy kontakt z dziećmi i młodzieżą, które to grupy stanowią większość pacjentów. Jednak osoby dorosłe, które poddają się terapii o wiele lepiej czują się w towarzystwie starszych terapeutów.

Zobacz również:

Komentarze (1)
kwalifikacje logopedy można również uzyskać po ukończeniu kierunku lgopedia z audiologią na UMCS w Lublinie. studia licencjackie z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich