Nauczyciel logopeda
Nauczyciel logopeda - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Nauczyciel logopeda)

O zawodzie nauczyciela logopedy


Nauczyciel logopeda to zatrudniona w szkole osoba, pomagająca uczniom z zaburzeniami mowy.

Zawód logopedy zaliczany jest do zawodów medycznych. Logopeda pracujący w szkole podlega pod zapisy Karty Nauczyciela i musi posiadać uprawnienia pedagogiczne. Pomocy tego specjalisty wymagają różne rodzaje zaburzeń – może pracować z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, mającymi trudności w pisaniu i czytaniu.

Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej wymowy, usuwaniu jej wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty. Logopeda może pracować wszędzie tam, gdzie uczą się i przebywają dzieci, młodzież i dorośli wymagający terapii, a w szczególności w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych i foniatrycznych, szpitalach, sanatoriach, szkołach i przedszkolach oraz ośrodkach dla dzieci z uszkodzeniem słuchu.

Praca nauczyciela logopedy w szkole polega przede wszystkim na kształtowaniu prawidłowej mowy (pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym) u dzieci, doskonaleniu mowy już ukształtowanej, usuwaniu wad mowy, usuwaniu zaburzeń głosu i trudności w czytaniu i pisaniu.


Zarobki nauczyciela logopedy


Zarobki logopedy w szkole są zbliżone do stawek nauczycielskich.

Dlatego logopedzi często łączą pracę w szkole, z pracą w poradniach czy prowadzeniem prywatnej praktyki.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...