Nauczyciel przedszkola
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Nauczyciel przedszkola zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. Określenie „przedszkolanka” nie jest już używane, bo odnosiło się do osób, które ukończyły licea pedagogiczne lub studium nauczycielskie. Dawniej z powodu deficytu na pracowników z wyższym wykształceniem takie osoby były często zatrudniano. Głównym zadaniem nauczyciela przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole czyli powinien on rozwijać u swoich podopiecznych tzw. dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Nauczyciel przedszkola powinien czuwać nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka i w przypadku zauważenia nieprawidłowości (lub faktu przejawiania w jakimś kierunków niezwykłych talentów) powiadomić rodziców.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Niegdyś (za czasów PRL-u) przedszkola bardzo często zatrudniały absolwentów liceów pedagogicznych lub studium nauczycielskiego (to właśnie w odniesieniu do nich używano rugowanego dziś z języka określenia – „przedszkolanka”). Obecnie w placówkach przedszkolnych pracują absolwentki kolegiów nauczycielskich, wyższych szkół pedagogicznych czy też uniwersytetów. Często mają również dodatkowe kwalifikacje, takie jak: gimnastyka korekcyjna, logopedia, psychologia, reedukacja, lub muzykoterapia czy logorytmika.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Pomimo niżu demograficznego znalezienie miejsca w przedszkolu graniczy z cudem. W związku z tym wiele osób zastanawia się jak otworzyć prywatną placówkę tego typu. Nie jest to łatwe ze względu na wysokie wymagania zawarte w przepisach. Dotyczą one zwłaszcza warunków lokalowych, sanitarnych oraz wymogów dotyczących personelu - oprócz odpowiedniej ilości opiekunek wymagana jest również kucharz i dietetyk. Przepisy te można obejść nie nazywając placówki "przedszkolem", ale jest to jednoznaczne z utratą możliwości dofinansowania i cały koszt utrzymania ponoszą rodzice.

Oferty pracy w kategorii Edukacja
Sopot-Wyścigi
10.05.2018
Wykładowca/szkoleniowiec
Sopot-Wyścigi
07.05.2018
Wykładowca
Warszawa
28.06.2016
Wykładowca
Olsztyn
22.04.2015
instruktor żeglarstwa
Wrocław
22.04.2015
instruktor żeglarstwa
Warszawa
22.03.2015
Sprawozdawczość projektowa
cała Polska
22.03.2015
Obsługa szkoleń
Katowice
11.02.2013
Trener /Wykładowca
Wrocław
11.07.2012
Asystent Menedżera Projektu
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, W
11.07.2012
Trener - programowanie stron www