Nauczyciel psycholog
Nauczyciel psycholog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Nauczyciel psycholog)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. określa, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkołach i placówkach posiada osoba, która:
  • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub posiada dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej [o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz.763 i Nr 154, poz. 1798)],
  • posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...