Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Opiekunka dziecięca)

Jak zostać opiekunką dziecięcą, opiekunką do dziecka


Najprostszym sposobem ubiegania się o pracę opiekunki dziecięcej jest ukończenie specjalnej szkoły policealnej na kierunku „opiekunka dziecięca”. Nauka trwa najczęściej 1-2 lata, podczas których przyszłe opiekunki uczą się zasad właściwej opieki nad dziećmi, ich pielęgnacji, wychowania oraz anatomii i fizjologii dziecka. Zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii, uczą się stymulowania rozwoju. Zdobywają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obok zajęć teoretycznych, przyszłe opiekunki biorą udział w praktykach, odbywających się najczęściej w żłobkach, domach małego dziecka i szpitalach.

Zakończeniem nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, dzięki któremu uzyskuje się niezbędne uprawnienia do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku opiekunek wynajmowanych przez rodziców – ich wymagania są indywidualne i zróżnicowane. Nie zawsze wymagają ukończenia powyższej szkoły, chociaż często zwracają uwagę na wyższe wykształcenie i ukończenie kierunków związanych z dziećmi (pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo). Istotne są także różnego rodzaju kursy i szkolenia związane bezpośrednio lub pośrednio ze sprawowaniem opieki, udzielaniem pierwszej pomocy, animacją kultury etc.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...