Pedagog szkolny
Pedagog szkolny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Pedagog szkolny)

Jak zostać pedagogiem szkolnym


Pedagogiem szkolnym może zostać osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Zasady te wyszczególnione zostały w

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.Pedagog powinien bezustannie dokształcać się w interesującej go tematyce i rozwijać swoje umiejętności np. w kierunku poradnictwa zawodowego. Wiek nie ma wpływu przy staraniu się o pracę pedagoga, podobnie płeć, chociaż zdecydowana większość pedagogów to kobiety.

Pedagodzy najczęściej znajdują zatrudnienie w instytucjach budżetowych lub prywatnych.

Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Sfera prywatna to przede wszystkim szkoły i przedszkola prywatne oraz gabinety pedagogiczne.

Zobacz również:

Komentarze (1)
Żadnych konkretów. Jaki kierunek studiów? Proszę nie cytować przepisów, tylko podać przykład.