Pedagog szkolny
Pedagog szkolny - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Pedagog szkolny)

O zawodzie pedagoga szkolnego


Praca psychologa szkolnego polega na współpracy z wychowawcami klas w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Do jego konkretnych zadań zalicza się: obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze a także prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.

Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Według art. 29 ust. 2 Karty Nauczyciela, pedagogowi szkolnemu przysługuje wyposażenie stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. Przeważnie pedagogowi szkolnemu przydziela się po prostu odrębny pokój, pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę. Praca poza gabinetem przeważnie wiąże się z przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego. W niektórych wypadkach pedagog może współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów.

Pedagoga szkolnego zatrudnia dyrektor szkoły.

Decyzja o zatrudnieniu pedagoga jest tylko decyzją, a nie automatycznym zapełnianiem etatów. Dyrektor, zatrudniając pedagoga szkolnego, uwzględnia zasady organizacji pracy szkół w danym roku szkolnym opracowane przez organ prowadzący szkołę.

Zawód pedagoga szkolnego wymaga kontaktów z wieloma różnymi ludźmi

– dziećmi, młodzieżą, ale też często z rodzicami. Zdarza się, że ci ostatni traktują pedagoga jako intruza, kogoś kto próbuje wpłynąć na sposób w jaki wychowują dziecko. To rodzi konflikty i kandydat to tej profesji powinien być na nie przygotowany. Ważne cechy, którymi powinien odznaczać się pedagog to spostrzegawczość (umiejętność obserwacji zachowania dziecka), łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi (powinien traktować ich jak partnerów), jasny sposób formułowania myśli, cierpliwość i umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Kandydat na pedagoga powinien mieć dobry wzrok i słuch. Wszelkie wady wymowy (np. jąkanie) ograniczają możliwość podjęcia tej pracy.


Zarobki pedagoga szkolnego


Zarobki pedagoga szkolnego są podobnie do zarobków nauczycieli. Zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego. Pedagog szkolny z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym może liczyć na następujące uposażenia: 1815 zł brutto (stażysta), 1869 (kontraktowy), 2121 (mianowany) i 2492 (dyplomowany).

Zobacz również:

Komentarze (7)
dodano dn. 2018-04-03
I znowu robią ludziom wodę z mózgu - wszędzie trąbią o średnich zarobkach nauczycieli, a tak naprawdę mało kto wie, że są widełki, a samorządy w 90 % wypłacają najniższą stawkę. Jakie są to stawki można sobie sprawdzić w rozporządzeniu.
dodano dn. 2014-06-10
HAHAHA, co za brednie! jako nauczyciel stażysta podstawy dostaniesz jako pedagog max 2000zł! :D o 5 można pomarzyc...chyba ze po kilkunastu ltach :D
dodano dn. 2013-04-25
5000 koła- powiedz gdzie zaczne tam pracę nawet od jutra :)
dodano dn. 2012-04-08
Powiedz, gdzie tyle zarabia pedagog? Prawie 5 tys. złotych? Jestem bardzo ciekawa.
dodano dn. 2012-02-26
Czy po pedagogice społecznej (studia podyplomowe) mogę pracować jako pedagog szkolny. Nie wiem czy warto zacząć te studia.Proszę o radę .
dodano dn. 2011-10-18
pedagog szkolny dyplomowany nauczyciel ma podstawę 4800 brutto (tj.184% bazowej stawki ogłoszonej corocznie) plus dodatek za staż i inne dodatki np. motywacyjny oraz 13 pensje.a więc podajecie Państwo błędnie wysokość wynagrodzenia. Proszę sprawdzić ustawę, ona jest jawna!JAK ZWYKLE NAUCZYCIELE KŁAMIĄ!!
dodano dn. 2010-11-11
Moim zdaniem, najgorzej jest w gimnazjum. Tam mamy do czynienia z buntującą się młodzieżą