Agent ubezpieczeniowy
Agent ubezpieczeniowy - własna firma
Informacje o wybranym zawodzie (Agent ubezpieczeniowy)

Agent ubezpieczeniowy - jak założyć własną firmę

 

 

Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga od swoich agentów założenia własnej działalności gospodarczej, w ramach której będą prowadzić sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Aby zostać samodzielnym agentem trzeba spełnić kilka wymogów:

 

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

  • nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie

  • odbyć szkolenie organizowane przez wybrane TU

  • zdać egzamin, którym kończy się szkolenie

  • uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych w KNF (występuje o niego wybrane TU)

  • założyć własną działalność gospodarczą (zobacz jak założyć działalność gospodarczą)

  • podpisać umowę agencyjną

 

 

Zarobki agenta ubezpieczeniowego zależą od jego przedsiębiorczości. Im większa jest składka i im dłużej klient będzie będzie przedłużał polisę tym więcej zarobi agent. Prowizje zależą od firmy i rodzaju ubezpieczenia. Najniższe są w ubezpieczeniach komunikacyjnych - od 5% do 10% - najwyższe w ubezpieczeniach na życie - powyżej 20%.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...