Aktuariusz
Aktuariusz jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Aktuariusz)

Jak zostać aktuariuszem?

Droga to objęcia stanowiska aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej lub innej instytucji finansowej jest długa, żmudna i wymaga od kandydata wiele pracy i ogromnej wręcz wiedzy. Zgodnie z ustawą, aby przystąpić do egzaminu na aktuariusza, który organizowany jest średnio dwa lub trzy razy w roku przez KNF, należy mieć ukończone studia wyższe i posiadać dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem licencjonowanego aktuariusza. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończonym otrzymaniem licencji, aktuariusz zostaje wpisany do rejestru i może podjąć pracę w zawodzie aktuariusza.

Posiadając właściwe certyfikaty, aktuariusz znajdzie z powodzeniem pracę jako analityk aktuarialny lub aktuariusz w jednej z wielu instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych. Warto podkreślić, że doświadczeni aktuariusze mają zapewnioną ścieżkę awansu i mogą wysoko zajść w korporacyjnej hierarchii, nierzadko awansując do funkcji członka zarządu.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...