Aktuariusz
Aktuariusz opis i zarobki
Informacje o wybranym zawodzie (Aktuariusz)

Aktuariusz

Aby odpowiedzieć na pytanie kim jest i czym się zajmuje aktuariusz, należy przede wszystkim zajrzeć do źródła, czyli ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, w której artykuł 158 definiuje zawód aktuariusza. Możemy w nim przeczytać, iż aktuariuszem jest osoba fizyczna, która wykonuje czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki i która wpisana jest do rejestru aktuariuszy.

Chcąc być bardziej precyzyjnym należałoby dopowiedzieć, iż aktuariusz to osoba, która profesjonalnie zajmuje się szacowaniem ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego za pomocą metod analitycznych, statystycznych, matematycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa. Osoba ta zatrudniona jest zazwyczaj w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach finansowych, gdzie zajmuje się analizą ryzyka, związanego np. długoterminowymi produktami finansowymi.

Oczywiście zakres obowiązków aktuariuszy znacznie poszerza sam rynek i konkretni pracodawcy, którzy w swoich ofertach wśród obowiązków należących do aktuariusza wymieniają nie tylko te związane z modelowaniem ryzyka, analizowaniem i raportowaniem aktuarialnym, ale także modelowaniem finansowym oraz tworzeniem długoterminowych prognoz przepływów finansowych, jak również analizowaniem płynności i wyceny firmy.

Aktuariusz powinien cechować się doskonałą znajomością matematycznych metod analizy danych, statystyki, rachunkowości, matematyki finansowej oraz teorii prawdopodobieństwa. Oczywiście w zależności od stanowiska, od kandydata wymaga się również znajomości nowych przepisów i dyrektyw związanych z ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym np. dyrektywy Solvency II, jak również języka angielskiego, pełnej dyspozycyjności, wysokiej jakości wykonywanych zadań, terminowości i dokładności. Rzecz jasna, w związku z tym, że zawód ten jest regulowany ustawowo, aktuariusz musi posiadać certyfikat państwowy, który otrzymuje po pozytywnym zdaniu egzaminu na aktuariusza przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Zawód aktuariusza to niezwykle wymagająca i odpowiedzialna profesja. Mogą sprawować ją nieliczni, dysponujący szeroką wiedzą z zakresu matematyki i ekonomii. Oczywiście podstawowym wymogiem, jaki stawiany jest przed aktuariuszem są ukończone studia wyższe. Warto też podkreślić, iż zawód ten wiąże się z dużym prestiżem, mimo iż jest on mało popularny (certyfikowanych aktuariuszy nie jest zbyt wielu, według stanu na dzień 17.10.2016, w Polsce zarejestrowanych jest 369 aktuariuszy) to zawodowi aktuariusze piastują w firmach zazwyczaj wysokie stanowiska i są dobrze wynagradzani.

Zarobki aktuariusza

Jak w przypadku innych zawodów, również i tu pensja zależy od miejsca pracy, czy jest to instytucja finansowa, czy ubezpieczeniowa, wielkości firmy, doświadczenia oraz faktu posiadania licencji. Początkujący aktuariusz może zarobić ok. 7 000 zł na rękę, a bardziej doświadczeni nawet ponad 17 000 zł netto.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...