Broker ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Broker ubezpieczeniowy)

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym


Do zawodu brokera najlepiej przygotowują studia prawnicze lub ekonomiczne, ale nie oznacza to że absolwenci innych kierunków nie mogą zrobić kariery w tym zawodzie. Ważne są za to cechy osobowości takie jak: gotowość zaangażowania się w pracę, umiejętność analitycznego myślenia i komunikatywność.

Aby zdobyć uprawnienia brokera (jako osoba fizyczna) należy przede wszystkim zdać (dosyć trudny) egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Skład tego gremium jest ustalany przez ministra zajmującego się instytucjami finansowymi, a wniosek powołania danej osoby do komisji składa organ nadzoru ubezpieczeń. Przyszły broker musi być zameldowany w Polsce, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo karno-skarbowe, umyślne przeciwko mieniu lub dokumentom. Musi złożyć rękojmię właściwego, zgodnego z zasadami etyki prowadzenia swej działalności jako broker i zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z tytułu swej działalności. Po 3 latach pracy w zawodzie można wystąpić o tytuł licencjonowanego brokera.

Jeżeli natomiast chcemy prowadzić działalność brokerską musimy złożyć wniosek do PUNU (Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń). Dzięki temu broker zostaje też umieszczony na ogólnokrajowej liście takich specjalistów publikowanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zobacz również:

Komentarze (1)
A możecie polecić miejsce gdzie mogę znaleźć dobrego i doświadczonego brokera? Jestem z Warszawy i nie chciałbym pochopnie podejmować decyzji..