Broker ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Broker ubezpieczeniowy)

Zawód broker ubezpieczeniowy


Broker ubezpieczeniowy to osoba pośrednicząca między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Specjalista ten jest bardzo często mylony z agentem. Różni ich to, że agent reprezentuje określoną firmę ubezpieczeniową i działa w jej imieniu, natomiast broker jest niezależny i niezwiązany z żadnym konkretnym ubezpieczycielem. Przedstawia klientowi wiele propozycji, z różnych towarzystw, doradza. Osoba zatrudniona na stanowisku brokera powinna posiadać bardzo dużą wiedzę z zakresu ubezpieczeń i znać oferty wszystkich firm działających na rynku. Dla brokera nie może też stanowić problemu stworzenie strategii ubezpieczeniowej dla danej osoby.

Oprócz sprzedawania standardowych pakietów ubezpieczeń broker może także negocjować dla swojego klienta specjalne warunki. Broker, co ważne, nie podpisuje z klientem polisy, ale załatwia wszelkie sprawy papierkowe i jeśli ma do tego upoważnienie od klienta może podpisać umowę w jego imieniu (pełnomocnik) lub dostarczyć mu ją do domu (pośrednik). Innymi słowy reprezentuje swojego klienta przed firmą ubezpieczeniową.

Powołane w 1992 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych czuwa w Polsce nad działalnością brokerów. 31 maja 1998 przyjęta została tzw. Karta Sobieszewska czyli Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Zawiera on „podstawowe zasady etyczne oraz powszechnie uznawane normy postępowania zawodowego brokerów, które są przestrzegane w interesie wszystkich stron obrotu ubezpieczeniowego”(http://www.polbrokers.pl/navigation/kodeks.html). Z Kodeksu wynika m.in. że broker powinien działać w dobrej wierze podczas kontaktów z klientem i mieć za podstawowy cel jego interes. Brokerzy nie powinni także podważać nawzajem swojego dobrego imienia i postępować względem siebie nieuczciwie.

Bardzo istotne jest także, że kontakt brokera z klientem nie kończy się w momencie podpisania umowy z danym ubezpieczycielem, ale trwa także później – broker uczestniczy np. w procesie likwidacji szkód.


Zarobki brokera ubezpieczeniowego


Brokerzy, szczególnie ci doświadczeni, posiadający stałych klientów, zarabiają znaczenie powyżej średniej krajowej. Taki właśnie, samodzielny pracownik może zarabiać w Warszawie ok. 10 tys. zł. Jednak i ci początkujący nie mają najgorzej, wszystko zależy od wyników, często otrzymuje się prowizje od podpisanej umowy, stawki zaczynają się od 3,5 tys. zł netto.

Zobacz również:

Komentarze (7)
Ktoś tu nie zna realiów :) broker dostaje wynagrodzenie od TU i bardzo często, przy polecaniu oferty (najlepszej) kieruje się wysokością proponowanej prowizji :) W teorii oczywiście jest niezależnym doradcą klienta :)
Słowo komentarza w temacie prowizji: ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie mówi nic o prowizji brokera, skąd taka informacja? Nawet o prowizjach agencyjnych mówi kodeks cywilny, a nie ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym... A co do praktyki: Agent otrzymuje wynagrodzenie z zakładu ubezpieczeń (KC: umowa agencyjna), broker (ale zwyczajowo, nie z prawnego punktu widzenia, chyba, że jest podpisane np. porozumienie kurtażowe) z reguły również z zakładu ubezpieczeń. Zdarzają się jednak przypadki, że otrzymuje od Klienta oraz, że otrzymuje po części od Klienta i od zakładu ubezpieczeń - w zależności od wagi tematu i stopnia zaangażowania brokera (np. w obszar zarządzania ryzykiem, szkoleń pracowników Klienta itp.). Proszę, uważajcie na rzetelność informacji, niektórzy z Czytelników mogą podejmować decyzje w oparciu o Wasze komentarze...
Działalność Agenta też nie kończy się z chwilą podpisania polisy. Dobry agent dba o swojego klienta i pomaga mu w każdej chwili trwania polisy. To że agent ma limity w pełnomocnictwach jeśli chodzi o sumy ubezpieczenia, to nie znaczy że nie może ich podwyższyć! Zwraca się z prośbą do TU o zgodę na przekroczenie pełnomocnictwa na określoną sumę ubezpieczenia i zawsze ją dostaje! Oczywiście że Agent działa w imieniu TU ale ZAWSZE najważniejsze jest dobro Klienta!!! Również negocjuje dobre warunki dla swoich klientów bo dzięki nim ma za co żyć! Nie pobiera żadnych prowizji za obsługę a mimo to w każdej chwili jest pomocny i w razie wydarzenia się szkody i w trakcie jej likwidacji. Przynajmniej dla mnie jest to jasne i nie wyobrażam sobie że miałoby być inaczej. Dzięki temu jak pracuję mam wieloletnich wdzięcznych i to grono się wciąż powiększa :)
Wynagrodzenie brokera zgodnie z ustawa o posrednictwie ubezpieczeniowym jest przyznawane od zakladu ubezpieczen. klient nawet nie wie jaka prowizje z od podpisanej umowy otrzymuje broker
Piotr to jesteś w błędzie. Nie wiem gdzie to przeczytałeś. Ale nie ma żadnej wzmianki o tym, że broker nie ma prawa otrzymywać prowizji gdy w rzeczywistości broker otrzymuje owe prowizje właśnie od towarzystw i ten sposób zarabia. Czyt. Home Broker (Co do nieruchomości, pobierają też 2% od klienta) , czysto finansowe to Financial Trust, Expander. W takich firmach zawsze są prowizje od firm a nie od klientów.
Broker nie ma prawa do uzyskiwania prowizji od zakładu ubezpieczeń, Broker zawsze działa w imieniu i na rzecz ubezpieczanego klienta i od niego otrzymuje wynagrodzenie
Miałabym prośbę mógłby ktoś własnymi słowami opisać coś na temat etyce zawodowej Brokera? błagam