Doradca podatkowy
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód doradcy podatkowego istnieje w Polsce niedługo, zaledwie od 1997 roku. Został powołany na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 102, poz. 475) i jest zaliczany do grupy zawodów zaufania publicznego. Obowiązkiem każdego doradcy jest przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego powołanego na mocy ustawy.

Tylko należąc do izby i będąc wpisanym na listę członków (przed wpisaniem odbywa się jeszcze ślubowanie) można wykonywać ten zawód. Przynależność do izby związana jest także z regularnym opłacaniem składki członkowskiej, która wynosi obecnie 50 zł miesięcznie.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Ustawa o doradztwie podatkowym dokładnie określa także warunki, jakie musi spełniać przyszły doradca. Zawód ten mogą wykonywać: osoby fizyczne wpisane na izbową listę, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

Egzamin na doradcę może zdawać osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca wyższe wykształcenie i swoim zachowaniem gwarantująca etyczne wykonywanie zawodu. Egzamin przeprowadza specjalnie powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego i składa się on z części pisemnej i ustnej. Zaliczenie części pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Zawód doradcy podatkowego oficjalnie pojawił się w Polsce w 1997 roku i od tego czasu jego popularność wciąż rośnie. Stał się on ciekawą alternatywą dla wielu finansistów i prawników, a właściciele firm coraz chętniej korzystają z tego typu usług. Dodatkowo, w zależności od wykształcenia doradca może specjalizować się w danej dziedzinie poszerzając swoje usługi.

Oferty pracy w kategorii Finanse i Bankowość
Kraków
20.08.2019
Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy
Zabrze
12.06.2018
SPECJALISTA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH
Niesky
11.06.2018
Ksiegowy/Ksiegowa
Łódź
06.04.2018
Accountant + SAP
Łódź
04.04.2018
Analityk z SQL
Łódź
22.03.2018
Analityk finansowy + SQL
Łódź
15.03.2018
Senior Specialist/ Senior Accountant with SAP dla
Łódź
13.03.2018
Analizowanie i procesowanie
Łódź
09.03.2018
Bankowośc - przepływy finansowe
Szkolenia w kategorii Finanse i Bankowość
Warszawa
21.03.2017
27.04.2017
Warszawa
21.03.2017
20.04.2017
Warszawa
21.03.2017
17.04.2017
Częstochowa
17.11.2015
23.11.2015
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Wrocław
11.04.2013
15.04.2013
Warszawa
11.09.2012
13.10.2012
Częstochowa,Kłobuck,Myszków,Zawiercie,Lubliniec
29.07.2012
08.09.2012