Doradca podatkowy
Doradca podatkowy - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Doradca podatkowy)

Zawód doradca podatkowy


Zawód doradcy podatkowego istnieje w Polsce niedługo, zaledwie od 1997 roku. Został powołany na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 102, poz. 475) i jest zaliczany do grupy zawodów zaufania publicznego. Obowiązkiem każdego doradcy jest przynależność do Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego powołanego na mocy ustawy. Tylko należąc do izby i będąc wpisanym na listę członków (przed wpisaniem odbywa się jeszcze ślubowanie) można wykonywać ten zawód. Przynależność do izby związana jest także z regularnym opłacaniem składki członkowskiej, która wynosi obecnie 50 zł miesięcznie.

Doradca podatkowy, zgodnie z ustawą, zajmuje się udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych. Może też prowadzić w ich imieniu księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać w tym zakresie pomocy i wreszcie może występować w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej. Doradca musi kierować się w pracy zasadami etyki zawodowej. Wśród tych zasad można wymienić takie jak: rzetelność, uczciwość i bezstronność. Doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa (nawet tego, który już przestał pracować w zawodzie) i nie może reklamować swoich usług. Za sprzeniewierzenie się tym zasadom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Najbardziej odpowiedzialnym i wymagającym zadaniem w pracy doradcy podatkowego jest reprezentowanie klienta przed sądem. Wymaga to doskonałej znajomości danej sprawy, a także prawa – procesowego i materialnego.

Doradztwo podatkowe

to zawód interdyscyplinarny. Aby go wykonywać trzeba posiadać wiedzę z wielu dziedzin, umiejętnie stosować prawo, posiadać znajomość branży, w której działa dany klient, znać zasady księgowości. Bardzo ważna jest też potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach, seminariach i kursach.


Zarobki doradcy podatkowego


Początkowe zarobki doradcy podatkowego

zależą od stażu i firmy, w której pracuje i wynoszą 2-3 tys. zł netto. Wraz z nabywaniem doświadczenia suma ta rośnie, pracownicy obeznani już w zawodzie zarabiają od 5 tys. netto w górę.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Zawód bardzo ciężki wbrew pozorom. Należy mieć anielską cierpliwość do marudzących klientów i ciągły kontakt telefoniczny. Praca non stop. Terminowość również bardzo ważna - sporządzanie raportów, wyliczeń finansowych - wszystko na czas musi być zgodnie z umową z klientem.
dodano dn. 2010-12-08
no nie wiem czy mała konkurencja.. ale na pewno w dużych miastach pracy nie powinno zabraknąć...