Makler
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Makler to osoba, która pośredniczy w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych(np. akcji). Mianem tym również czasem określani są brokerzy, którzy działają na rynku ubezpieczeń. Powszechnie jednak zawód maklera kojarzy się z osobami pracującymi na giełdzie papierów wartościowych. Są to ludzie reprezentujący członków giełdy, czyli przede wszystkim firmy inwestycyjne działające we własnym imieniu lub imieniu klienta.

 

Praca maklera giełdowego polega na przekazywaniu zleceń klientów lub domów maklerskich, dla których pracują na giełdę w sposób zgodny z panującymi na niej zasadami. Każdy z członków giełdy ma obowiązek wyznaczyć maklera nadzorującego czyli osobę, która zajmuje się weryfikacją  i sprawuje opieką nad maklerami pracującymi dla danej instytucji inwestycyjnej. Z kolei makler pracujący w biurze kontaktuje się z klientami, przyjmuje polecenia, sprawdza czy mają zarezerwowane odpowiednie środki finansowe do zrealizowania transakcji oraz przekazuje dyspozycje maklerowi giełdowemu. Jest to również osoba, która udziela informacji klientowi na temat jego sfery jego finansów, którą zajmuje się firma inwestycyjna.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Osoba, która chce zostać maklerem musi zdobyć odpowiedni certyfikat, który można uzyskać po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego(dawniej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Aby przystąpić do niego należy złożyć lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF (Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Warszawa) następujące dokumenty:

 

  • wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony internetowej KNF
  • jedną Fotografię
  • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, który powinien wpłynąć do KNF co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata za egzamin na maklera papierów wartościowych wynosi 500 zł, natomiast za egzamin uzupełniający 150 zł.
Ostatnie komentarze do zawodu

Brak komentarzy.

Oferty pracy w kategorii Finanse i Bankowość
Kraków
20.08.2019
Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy
Zabrze
12.06.2018
SPECJALISTA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH
Niesky
11.06.2018
Ksiegowy/Ksiegowa
Łódź
06.04.2018
Accountant + SAP
Łódź
04.04.2018
Analityk z SQL
Łódź
22.03.2018
Analityk finansowy + SQL
Łódź
15.03.2018
Senior Specialist/ Senior Accountant with SAP dla
Łódź
13.03.2018
Analizowanie i procesowanie
Łódź
09.03.2018
Bankowośc - przepływy finansowe
Szkolenia w kategorii Finanse i Bankowość
Warszawa
21.03.2017
27.04.2017
Warszawa
21.03.2017
20.04.2017
Warszawa
21.03.2017
17.04.2017
Częstochowa
17.11.2015
23.11.2015
Rzeszów
01.07.2014
31.07.2014
Wrocław
11.04.2013
15.04.2013
Warszawa
11.09.2012
13.10.2012
Częstochowa,Kłobuck,Myszków,Zawiercie,Lubliniec
29.07.2012
08.09.2012