Makler
Makler - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Makler)

Zawód  maklera

 

Makler to osoba, która pośredniczy w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych(np. akcji). Mianem tym również czasem określani są brokerzy, którzy działają na rynku ubezpieczeń. Powszechnie jednak zawód maklera kojarzy się z osobami pracującymi na giełdzie papierów wartościowych. Są to ludzie reprezentujący członków giełdy, czyli przede wszystkim firmy inwestycyjne działające we własnym imieniu lub imieniu klienta.

 

Praca maklera giełdowego polega na przekazywaniu zleceń klientów lub domów maklerskich, dla których pracują na giełdę w sposób zgodny z panującymi na niej zasadami. Każdy z członków giełdy ma obowiązek wyznaczyć maklera nadzorującego czyli osobę, która zajmuje się weryfikacją  i sprawuje opieką nad maklerami pracującymi dla danej instytucji inwestycyjnej. Z kolei makler pracujący w biurze kontaktuje się z klientami, przyjmuje polecenia, sprawdza czy mają zarezerwowane odpowiednie środki finansowe do zrealizowania transakcji oraz przekazuje dyspozycje maklerowi giełdowemu. Jest to również osoba, która udziela informacji klientowi na temat jego sfery jego finansów, którą zajmuje się firma inwestycyjna. Do niedawna maklerzy nie mogli doradzać klientom. Aktualnie doradzać mogą Ci z nich, którzy posiadają licencje maklerskie wydane po zmianie przepisów regulujących doradztwo, a więc również maklerzy, którzy teraz zdobywają licencję. Obecnie na 2332 maklerów w Polsce takie uprawniania posiadają 633 osoby. Maklerzy, którzy uzyskali licencję przed tą zmianą mogą przystąpić do egzaminu uzupełniającego. 

 

Wokół wizerunku maklera i giełdy narosło wiele mitów. W rzeczywistości rzadko można spotkać przedstawiciela tej profesji w czerwonych szelkach. Są one raczej używane okazyjnie w charakterze żartu. Kolejnym mitem na temat giełdy jest przepełniona przekrzykującymi się maklerami sala notowań, potocznie zwana "parkietem", gdzie dokonuje się transakcji. To wyobrażenie ma źródło w amerykańskich filmach i przedstawia pracę na Wall Street gdzie rzeczywiście połowę transakcji dokonuje się w tradycyjny sposób. Jest to spowodowane silnym przywiązaniem do historii. Praca maklerów w innych krajach, między innymi w Polsce polega na przeprowadzaniu transakcji drogą elektroniczną co jest mniej widowiskowe ale dużo praktyczniejsze. Nie oznacza to jednak, że praca na giełdzie stała się przez to mniej stresująca. Pomimo unowocześnień świat finansjery nadal wywołuje skrajne emocje.

 

Rodzaj pracy jaką wykonuje makler często warunkuje jego osobowość. Osoby otwarte, przebojowe i komunikatywne najlepiej czują się w wydziale operacyjnym. Natomiast ludzie spokojni z uzdolnieniami matematycznymi sprawdzą się jako analitycy. Bez względu na to jednak maklerzy muszą być osobami odpornymi na stres, którzy potrafią zachować zimną krew i logicznie myśleć bez względu na okoliczności. Praca w tym zawodzie jest związana z ciągłymi zmianami, które dobry makler powinien w pewnym stopniu umieć przewidzieć. Wymaga to dobrej znajomości ekonomii, mechanizmów działania giełdy, spostrzegawczości i dobrej pamięci. Ze względu na konieczność negocjacji z klientami lub innymi pracującymi na giełdzie osobami ważne są zdolności interpersonalne.

 

Zarobki maklera:

 

Maklerzy pracują w uregulowanym czasie, ale rozliczani są z ilości wykonanych transakcji i ich skuteczności. Do tego  zarobki maklera są uzależnione od sytuacji panującej na giełdzie. W czasie hossy domy maklerskie hojnie premiują pracowników. Średnie zarobki maklera to 5000 zł. brutto. Początkująca w tej profesji osoba może liczyć na 2000 zł. brutto, ale jeśli jej praca przynosi zyski kwota ta szybko się podwaja. Najlepsi maklerzy w Polsce w czasie hossy mogą liczyć na zarobki rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Maklerzy nie podejmują sami decyzji inwestycyjnych dlatego nie są odpowiedzialni za ewentualne straty swojego klienta.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...