Kasjer sprzedawca
Kasjer sprzedawca - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kasjer sprzedawca)

Jak zostać kasjerem sprzedawcą


Aby zostać kasjerem sprzedawcą wystarczy wykształcenie podstawowe. Kandydaci mogą udać się na szkolenie (często wysyła ich pracodawca, takie szkolenia organizowane są też przez urzędy pracy), którego celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kulturę zawodu, organizację pracy, odpowiedzialność materialną, kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, budowę elektronicznych kas sklepowych, ćwiczenia z wykorzystaniem elektronicznych kas fiskalnych, zajęcia praktyczne na kasach, techniki sprzedaży, elementy reklamy, przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).

Kandydat na kasjera powinien się odznaczać uczciwością, otwartością, komunikatywnością, sumiennością, odpowiedzialnością i dyspozycyjnością. Musi umieć rozmawiać z klientami i ich obsługiwać – to wiąże się z wysoką kulturą osobistą takiej osoby i czystym schludnym wyglądem.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...