Kontroler finansowy
Kontroler finansowy jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kontroler finansowy)

Jak zostać kontrolerem finansowym

 

Kto ma największe szansę, aby zyskać posadę kontrolera finansowego? Aplikować na dane stanowisko mogą osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a mianowicie dyplom ukończenia uczelni wyższej w zakresie nauk ekonomicznych- finansów, rachunkowości, ekonomii. W niektórych przypadkach niezbędne jest posiadanie dyplomu ACCA (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Oprócz wykształcenia niezbędne jest również odpowiednie doświadczenie w sektorze finansowo- księgowym. A także wiedza z zakresu obsługi komputera, sporządzania prezentacji, znajomości języków obcych.

 

Oprócz kwalifikacji zawodowych niezbędne są również cechy personalne i interpersonalne. Niesłychanie ważne są umiejętność efektywnego działania pod presją czasu, dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność. Od osoby wykonującej dany zawód wymaga się również umiejętności analogicznego i numerycznego myślenia, umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów. Kontroler finansowy powinien potrafić pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole. Praca kontroler finansowego wiąże się z dużym stresem, dlatego też od osób, które w przyszłości chcą wykonywać dany zawód wymaga się odporności na stres i umiejętności radzenia sobie z nim.

 

Zawód kontrolera finansowego wiąże się z nieustanną nauką, poszerzaniem wiedzy w zakresie m.in. prawa finansowego, finansów rachunkowości, świadomości biznesowej, dlatego też osoba wykonująca dany zawód musi posiadać odpowiednie motywacje i chęć nieustannego dokształcania i doszkalania się.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...