Kontroler finansowy
Kontroler finansowy opis
Informacje o wybranym zawodzie (Kontroler finansowy)

Zawód kontrolera finansowego

 

Kontroler finansowy to w Polsce zawód stosunkowo młody. Zapotrzebowanie na specjalistów w danym zawodzie uwidoczniło się dekadę temu, kiedy to zagraniczne spółki zaczęły opanowywać polski rynek. Kim jest kontroler finansowy? Co należy do jego obowiązków? Na jakie wynagrodzenie może liczyć osoba zatrudniona na danym stanowisku?

 

Kontroler finansowy to osoba, która sprawuje nadzór nad finansami firmy. Do jego obowiązków należy okresowa ocena sytuacji firmy oraz doradztwo w zakresie zarządzania i obniżania kosztów. To właśnie on informuje dyrektora finansowego, członków kierownictwa o tym, jakie są zagrożenia, szanse, co należy zrobić, aby zwiększyć zyski i poprawić sytuację finansową firmy.

 

Niesłychanie ważnym elementem pracy kontrolera finansowego jest budżetowanie, czyli sporządzanie planu budżetowego i dbanie o prawidłowe jego wykonanie. To on również sprawuje kontrolę nad najnowszymi inwestycjami danej firmy. Poza tym kontroler finansowy kontaktuje się pozostałymi działami firmy lub instytucji, kontrolując poprawność wykonywanych przez ich personel obowiązków.

 

Podstawowym narzędziem pracy kontrolera finansowego jest komputer. To właśnie za jego pośrednictwem osoba na danym stanowisku bacznie obserwuje poczynania danych działów firmy, a następnie sporządza raporty, protokoły, które przedstawia dyrektorowi finansowemu bądź kierownictwu.

 

Reasumując, kontroler finansowy to osoba, która odpowiedzialna jest za controlling, raportowanie, rachunkowość finansową firmy.

Osoba posiadająca odpowiednie kompetencje, uprawnienia do wykonywania danego zawodu znajdzie zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach, firmach. Jak wynika z licznych badań w ostatnim czasie największe zapotrzebowanie na kontrolerów finansowych obserwować można było w branży telekomunikacyjnej.

 

Zarobki kontrolera finansowego

 

Według danych TMP Osoba zatrudniona na danym stanowisku może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 5 do 7 tysięcy złotych. Oczywiście wysokość uzależniona jest od branży, gabarytów danej firmy. Osoby pracujące w wielkich korporacjach w zawodzie kontrolera finansowego zarabiają nawet 15 tysięcy brutto miesięcznie.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...