Elektryk
Elektryk - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Elektryk)

Jak zostać elektrykiem


Elektrykiem można zostać po ukończeniu szkoły zawodowej; technikum lub studiów wyższych. Uprawnienia elektryka można także zdobyć w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). Szczegóły zdobycia tych uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Do pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w SEP oraz ukończenie odpowiedniego kursu BHP. Zaświadczenie SEP ważne 5 lat otrzymuje się po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

W zależności od wykształcenia elektryk będzie miał możliwość podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Szkoły zawodowe i średnie o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym znajdują się w każdym w większym mieście. Studia inżynierskie w tym kierunku oferują szkoły wyższe o profilu technicznym.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...