Geodeta
Geodeta - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Geodeta)

Jak zostać geodetą


Aby zostać geodetą trzeba ukończyć studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografia. Jest to obecnie kierunek bardzo oblegany – średnio na jedno miejsce startuje 6 osób. W Polsce geodezję i kartografię można ukończyć na kilku politechnikach i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studia są dwustopniowe – po 3,5 roku otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety, a po łącznie 5 latach magistra inżyniera.

Słuchacze takich studiów są przygotowywani do wykonywania pomiarów związanych z realizacją obiektów inżynierskich i przemysłowych, do szacowania wartości nieruchomości oraz pomiarów geodezyjnych i uzyskiwania informacji o terenie ze zdjęć lotniczych oraz obrazów satelitarnych. Studenci uczą się wreszcie analizy tych informacji z wykorzystaniem programów komputerowych (GIS). Po ukończeniu edukacji uniwersyteckiej absolwent może uprawiać zawód, ale nie samodzielnie. Zanim będzie mógł to robić musi zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, zdać egzamin i otworzyć firmę.

Od maja 2003 r. uprawnienia przyznawane są według nowych zasad. Zdobywa się je przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Egzaminy odbywają się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii i składają się z dwóch części: ogólnej z 60 pytaniami testowymi oraz szczegółowej - z 3 pytaniami opisowymi. Następnie przeprowadzany jest egzamin ustny. Jednorazowo można zdobyć uprawnienia tylko w jednym zakresie. Koszt egzaminu wynosi 500 zł.

Aby być dopuszczonym do egzaminu należy złożyć oświadczenie o niekaralności, opis praktyki zawodowej oraz wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowym.

Zobacz również:

Komentarze (7)
dodano dn. 2013-11-24
mozna byc technikiem geodeta i po 6 latach zdobyc uprawnienia …. otworzyc firme i zapierd…ac
dodano dn. 2013-05-16
W Poznaniu jest filia UWM więc zaocznie można tan kończyć.
dodano dn. 2012-09-15
UWM jest w Olsztynie , a UAM jest w Poznaniu
dodano dn. 2012-06-19
Ile kosztuje obecnie?
dodano dn. 2010-09-21
Ja studiowałem Geodezję i Kartografię na UWM w Poznaniu
dodano dn. 2010-09-19
Czy w Poznaniu jest możliwość studiowania geodezji?
dodano dn. 2010-07-27
1. Egzamin juz od 10 lat nie kosztuje 500zł !!!!!!!!