Inżynier geotechnik
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Inżynier geotechnik to specjalista przygotowujący dokumentację geotechniczną na podstawie badań w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi. Rola geotechnika w budownictwie polega na zbadaniu ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Dokumentacja geotechniczna zawiera przeważnie mapę z zaznaczonymi miejscami badań; przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża; informację o poziomie wody gruntowej oraz część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby zostać inżynierem geotechnikiem należy ukończyć Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na uczelni technicznej na kierunku Górnictwo i Geologia. Studia obejmują wiadomości z matematyki, fizyki, chemii, geologii, ekologii, zarządzania, ekonomii, informatyki i socjologii.
Ostatnie komentarze do zawodu
Informacja podana na stronie jest nieprawdziwa. Inżynierem geotechnikiem można zostać po ukończeniu Wydziału Budownictwa (geotechnik- klasyfikacja zawodów nr 2142-09 Inżynierowie Budownictwa). Po ukończeniu Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii można zostać geologiem (geolog - klasyfikacja zawodowa 2114-03 Specjaliści Nauk o Ziemi)ale z pewnością nie można zostać inżynierem geotechnikiem. Niestety kilka Wydziałów Geoinżynierii czy Geologii wprowadza w błąd kandydatów na studia, którzy po ukończeniu studiów nie mają szans na zostanie inżynierem geotechnikiem (brak możliwości uzyskania uprawnień budowlanych). Uprawniony Inżynier geotechnik podlega Prawu Budowlanemu, uprawniony Geolog nie podlega Prawu Budowlanemu a Prawu Geologicznemu i nie może pełnić żadnych funkcji w budownictwie (poza wykonywaniem dokumentacji gelogiczno-inżynierskich wymaganych dla niektórych inwestycji zaliczonych do tzw. 3-ciej kategorii geotechnicznej- przy czym te dokumentacje też nie podlegają pod Prawo Budowlane). Warto to wiedzieć bo na rynku jest wielu fałszywych "geotechników" oferujących usługi "geotechniczne", a żerujących na nieświadomości Inwestorów a nawet niektórych niedokształconych Inżynierów Budownictwa. Większość Inżynierów Geotechników posiada indywidualny Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki, ale nie jest to obowiązek ustawowy, a raczej inicjatywa geotechników aby oczyścić środowisko z osób podszywających się pod ten zawód - listy geotechników w każdym województwie są opublikowane na stronach PKG. ponieważ nie jest to ustawowy zapis więc certyfikat PKG mogą otrzymać też geolodzy (i dostają), którzy rzeczywiście znają się na geotechnice, ale trzeba zdać egzamin i wykazać się odpowiednią praktyką.
Oferty pracy w kategorii Inżynieria i Budownictwo
Opole
26.10.2020
Murarz/zbrojarz/cieśla/pomocnik.
Niemcy
14.05.2020
Monter instalacji grzewczych i sanitarnych
Belgia
20.02.2020
Kamieniarz (Belgia)
Belgia
20.02.2020
Cieśla szalunkowy prefabrykacja (Belgia)
Belgia
20.02.2020
Posadzkarz (Belgia)
Prószków
14.02.2020
Malarz
Landshut
20.12.2019
Praca w budowlance/ pomocnik budowlany (K/M)
Belgia
06.12.2019
Posadzkarz (Belgia)
Belgia
06.12.2019
Zbrojarz prefabrykacja (Belgia)