Inżynier geotechnik
Inżynier geotechnik - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Inżynier geotechnik)

Jak zostać inżynierem geotechnikiem


Aby zostać inżynierem geotechnikiem należy ukończyć Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na uczelni technicznej na kierunku Górnictwo i Geologia. Studia obejmują wiadomości z matematyki, fizyki, chemii, geologii, ekologii, zarządzania, ekonomii, informatyki i socjologii. Dlatego osoby z wykształceniem geoinżynierskim dobrze radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej.

Zobacz również:

Komentarze (5)
Na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii jest na studiach magisterskich specjalność Geoinżynieria, która się opiera głównie na zagadnieniach geotechnicznych. Także na tym wydziale również można uzyskać wykształcenie na to stanowisko.
Po geologi zostaje się geologiem.
No ja ukończyłem Górnictwo i Geologię na specjalności Geotechnika i budownictwo podziemne i aktualnie pracuję na stanowisku Inżynier Geotechnik, mam certyfikat PKG, i sobie projektuję różne rzeczy z geotechniki. więc można i po kierunku Górnictwo i geologia zostać geotechnikiem. No a projekty podpisuje mi kolega który ma uprawnienia i nie ma pojęcia o geotechnice :). Taki kraj. takie prawo. Generalnie zawód polecam bo wyzwań jest sporo. Budynki można zaprojektować identycznie ale projekt fundamentów każdego z nich może być inny.
Informacja podana na stronie jest nieprawdziwa. Inżynierem geotechnikiem można zostać po ukończeniu Wydziału Budownictwa (geotechnik- klasyfikacja zawodów nr 2142-09 Inżynierowie Budownictwa). Po ukończeniu Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii można zostać geologiem (geolog - klasyfikacja zawodowa 2114-03 Specjaliści Nauk o Ziemi)ale z pewnością nie można zostać inżynierem geotechnikiem. Niestety kilka Wydziałów Geoinżynierii czy Geologii wprowadza w błąd kandydatów na studia, którzy po ukończeniu studiów nie mają szans na zostanie inżynierem geotechnikiem (brak możliwości uzyskania uprawnień budowlanych). Uprawniony Inżynier geotechnik podlega Prawu Budowlanemu, uprawniony Geolog nie podlega Prawu Budowlanemu a Prawu Geologicznemu i nie może pełnić żadnych funkcji w budownictwie (poza wykonywaniem dokumentacji gelogiczno-inżynierskich wymaganych dla niektórych inwestycji zaliczonych do tzw. 3-ciej kategorii geotechnicznej- przy czym te dokumentacje też nie podlegają pod Prawo Budowlane). Warto to wiedzieć bo na rynku jest wielu fałszywych "geotechników" oferujących usługi "geotechniczne", a żerujących na nieświadomości Inwestorów a nawet niektórych niedokształconych Inżynierów Budownictwa. Większość Inżynierów Geotechników posiada indywidualny Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki, ale nie jest to obowiązek ustawowy, a raczej inicjatywa geotechników aby oczyścić środowisko z osób podszywających się pod ten zawód - listy geotechników w każdym województwie są opublikowane na stronach PKG. ponieważ nie jest to ustawowy zapis więc certyfikat PKG mogą otrzymać też geolodzy (i dostają), którzy rzeczywiście znają się na geotechnice, ale trzeba zdać egzamin i wykazać się odpowiednią praktyką.
Można też ukończyć wydział budownictwa, specjalność geotechnika