Inżynier geotechnik
Inżynier geotechnik - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Inżynier geotechnik)

O zawodzie Inżyniera geotechnika


Inżynier geotechnik to specjalista przygotowujący dokumentację geotechniczną

na podstawie badań w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi. Rola geotechnika w budownictwie polega na zbadaniu ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Dokumentacja geotechniczna zawiera

przeważnie mapę z zaznaczonymi miejscami badań; przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża; informację o poziomie wody gruntowej oraz część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku. Jeśli budowa podłoża jest bardzo skomplikowana, czasem potrzeba dokładniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Ranga tego zawodu wzrosła z uwagi na konieczność wykonywania opinii geotechnicznych dla wszystkich obiektów budowlanych. Obowiązek ten został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz. U. Nr 126 poz. 839) . Teraz aktywny udział inżynierów geotechników jest niezbędny w procesie przygotowania i wykonania przedsięwzięć budowlanych.


Zarobki inżyniera geotechnika


Inżynier geotechnik na początek może liczyć na ok. 1,5-2 tys. zł. Wiele zależy od wielkości firmy i zasad wynagradzania. Inżynier z małym doświadczeniem zatrudniony w dużej firmie budowlanej (np. 2-3 lata) może zarobić w granicach 3,5-4 tys. zł. W małych firmach jest nieco gorzej. Inżynier z doświadczeniem kilkunastoletnim może zarobić do 5 tys. zł, a na stanowiskach dyrektorskich nawet 7-10 tys. zł.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...