Inżynier projektant dróg
Inżynier projektant dróg - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Inżynier projektant dróg)

Jak zostać inżynierem projektantem dróg


Aby zostać projektantem dróg należy ukończyć wydział budownictwa na dowolnej polskiej politechnice. Studia zaczynają się od przedmiotów uniwersalnych dla całej branży, potem wybiera się specjalizację budowa dróg i lotnisk. Studia trwają 5 lat. Dokumentem prawnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (tu: w projektowaniu dróg) są uprawnienia budowlane osób wpisanych do centralnego rejestru prowadzonego przez głównego inspektora nadzoru budowlanego.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy odbyć praktykę pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności. Jest to regulowane (długość i rodzaj praktyki) przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych budownictwie przez samorządy zawodowe inżynierów budownictwa.

Po odbyciu praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk należy złożyć państwowy egzamin przed okręgowa komisją kwalifikacyjną. Sposób przeprowadzenia egzaminów określa regulamin ustalany przez krajową komisję kwalifikacyjną PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

Egzamin przeprowadzany jest na uprawnienia budowlane

do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (tutaj drogowej). Po pozytywnym złożeniu egzaminu należy zostać członkiem właściwej izby zawodowej, płacić składki na tę izbę i dopiero wtedy można pełnić samodzielną funkcję projektanta dróg.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Bardzo was rozumiem, samemu szukałem 1,5 roku pracy w zawodzie a bez doświadczenia nie biorą nigdzie w końcu zrezygnowałem i przeszedłem do budowlanki. Raz widziałem ogłoszenie, że gady wymagały 5 lat doświadczenia zaraz po ukończeniu studiów. Nadal szukam w drogach niestety bezskutecznie...
To samo. Wszędzie chcą praktyk min. 1 roki, a gdzie ja mam ją zrobić ?