Kafelkarz, glazurnik
Kafelkarz, glazurnik - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kafelkarz, glazurnik)

Jak zostać kafelkarzem, glazurnikiem


Aby podjąć pracę glazurnika trzeba legitymować się co najmniej podstawowym wykształceniem (do rocznika 1985) lub gimnazjalnym (od rocznika 1986). Pracując we własnej firmie nie trzeba kończyć kursu glazurnika. Wystarczy ukończyć kurs przyuczający lub kwalifikujący w zawodzie ogólnobudowlanym. Są one organizowane m.in. przez Izbę Rzemieślniczą.

Równolegle z podjęciem nauki na kursie należy rozpocząć praktykę zawodową u mistrza (rzemieślnika mającego uprawnienia do uczenia danego zawodu). Inną drogą zdobycia zawodu glazurnika jest ukończenie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej lub budowlanej w zawodzie technologa robot wykończeniowych w budownictwie.

Zobacz również:

Komentarze (1)
Glazurnik jest zawodem, można zdobyć tytuł Czeladnika w zawodzie Glazurnik , lub tytuł Mistrza w zawodzie Glazurnik w Izbie Rzemieślniczej, proszę nie mylić tego zawodu z innymi !!!