Kosztorysant
Kosztorysant - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kosztorysant)

Jak zostać kosztorysantem


Obecne prawo nie wymaga specjalnych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta, w związku z czym może nim zostać teoretycznie każdy. Jednak warto, żeby osoba, która chce wykonywać ten zawód nie była wykształcona ściśle tylko w kierunku technicznym bądź ekonomicznym. Musi łączyć te dwa obszary wiedzy. Obowiązkowa jest także znajomości oprogramowania komputerowego i znajomość aktualnie obowiązującego prawa.

Kosztorysant musi mieć świadomość, że rynek doskonale zweryfikuje jego działalność. Efektem jego pracy jest konkretne opracowanie, które będzie wykorzystywane w praktyce. Dlatego podejmowanie tej pracy przez osoby przypadkowe może mieć przykre konsekwencje zarówno dla inwestora jak i samego kosztorysanta.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

zachęca do ciągłego doskonalenia umiejętności – poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji. W poszczególnych rejonach Polski organizowane są kilkudniowe kursy kosztorysowania robot budowlanych, m.in. przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (przeważnie w W-wie), ORGBUD-SERWIS (Poznań), Samax (Gliwice), Wacetob (W-wa), Geoinfo (Kraków), PZiTB (Szczecin).

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...