Kosztorysant
Kosztorysant - własna firma
Informacje o wybranym zawodzie (Kosztorysant)

Kosztorysant - jak założyć własną firmę

 

Wbrew pozorom kosztorysant to zawód, który często nie przynosi dużych zysków, zwłaszcza w przypadku pracy na etacie. O kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych więcej można zarobić pracując w ramach samozatrudnienia.

 

Kosztorysant może pracować w domu, co pozwala zaoszczędzić fundusze potrzebne na wynajęcie biura. Niezbędny będzie natomiast sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie.

 

Do otworzenia firmy kosztorysowej potrzebne są:

     

Cennik usług kosztorysanta

 

Cenny usług kosztorysantów są uzależnione od ich umiejętności, wykształcenia, renomy oraz lokalizacji w jakiej pracują. Większość kosztorysantów ustala minimalne ceny całego zlecenia. Sporządzenie zwykłego kosztorysu zaczyna się zazwyczaj od 100 - 150 złotych.

 

Klienci więcej zapłacą również za kosztorysy wykonywane ekspresowo. Z reguły jest to - w zależności od firmy i czasu w jakim ma zostać wykonane zlecenie - dodatek w wysokości od 50% do 100 % podstawowej ceny.

 

 

Usługa kosztorysowa

Cena*

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w uniwersalnym formacie dającej się edytować w programie kosztorysowym np. *.ath)

2 - 5/pozycja

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie ze wskazanymi czynnikami cenotwórczymi.

3 - 8/pozycja

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych czynników cenotwórczych

3,50 - 8/pozycja

Kosztorys inwestorski

6 - 8/pozycja

Kosztorys na podstawie dokumentacji

0,25% - 2% wartości robót

Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

0,15% - 2% wartości robót

Wykonanie przedmiaru robót ( w terenie lub budynku )

4 - 40/pozycja

Inwentaryzacje budowlane (budynki mieszkalne jednorodzinne,wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe).

3,30 - 20/m2

Aktualizacja kosztorysu wcześniej wykonanego - przeliczenie nowych stawek i cen materiałów

100 - 540

Weryfikacja kosztorysu - sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu

4 - 12

Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen).

350 - 700/dom

Kosztorys na potrzeby kredytu bankowego

50 - 80/dom jednorodzinny

*Ceny są orientacyjne, podane brutto, w PLN. Przygotowane na podstawie ogólnodostępnych cenników specjalistów działających w Polsce.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...