Alergolog
Alergolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Alergolog)

Jak zostać alergologiem


Specjalizacja w alergologii należy do specjalizacji szczegółowych i trwa 36 miesięcy. Aby uzyskać tytuł specjalisty alergologa, należy ukończyć studia medyczne i przejść wszystkie etapy opisane w zawodzie lekarz medycyny. Następnie należy ukończyć specjalizację z chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otorynolaryngologii lub pediatrii. W przypadku lekarzy kształcących się w systemie II stopniowym wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia z chorób płuc, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej lub pediatrii.

Program specjalizacji obejmuje kursy specjalizacyjne z zakresu:
 • wprowadzenia do specjalizacji w alergologii
 • podstaw immunologii klinicznej i alergologii
 • diagnostyki chorób alergicznych
 • profilaktyki i leczenia chorób alergicznych
 • chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
 • alergologii w chorobach wewnętrznych
 • chorób alergicznych skóry
 • odrębności chorób alergicznych u dzieci
 • alergii na leki i pokarmy
 • immunoterapii chorób alergicznych
 • alergii zawodowej
 • promocji zdrowia i edukacji w alergologii (kurs z promocji zdrowia wraz z kolokwium z prawa medycznego zdają lekarze, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem 30 mają 2003 r.; pozostali lekarze zdają kurs z zakresu zdrowia publicznego)

Kursy trwają od 2 do 5 dni i kończą się kolokwiami.
Obok kursów lekarze odbywają także staże specjalizacyjne – formą zaliczenia każdego z nich jest kolokwium oraz wykonywanie lub asystowanie w obowiązkowych dla danego stażu zabiegach.

Specjalizacja alergologiczna wymaga zaliczenia następujących staży:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w alergologii (12 miesięcy)
 • staż specjalizacyjny podstawowy w poradni alergologicznej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie medycyny ratunkowej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie immunologii klinicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (2 tygodnie)

Dodatkowo lekarze, którzy posiadają specjalizację z chorób wewnętrznych lub chorób płuc zobowiązani są do odbycia następujących staży:
 • staż kierunkowy w dermatologii i wenerologii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w otorynolaryngologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pediatrii (3 miesiące)

Lekarze posiadający specjalizację pediatryczną zobowiązani są do odbycia staży:
 • staż kierunkowy w dermatologii i wenerologii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w otorynolaryngologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (3 miesiące)

Lekarze ze specjalizacją z dermatologii i wenerologii kończą dodatkowo:
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w otorynolaryngologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pediatrii (3 miesiące)

Lekarze po specjalizacji z otolaryngologii odbywają dodatkowo:
 • staż kierunkowy w dermatologii i wenerologii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pediatrii (3 miesiące)

W trakcie trwania całej specjalizacji lekarz jest zobowiązany do pełnienia min. 3 dyżurów lekarskich miesięcznie. Specjalizację kończy tzw. PES – państwowy egzamin specjalizacyjny, który zdaje się w trzech etapach. Warunkiem przejścia do kolejnej części egzaminu jest zdanie poprzedniej.

Pierwszym etapem jest egzamin testowy, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru. Drugi etap to egzamin praktyczny, który stanowi wykonanie zabiegu gałkowego w asyście egzaminatora. Etap trzeci to egzamin ustny, który obejmuje co najmniej 4 zadania.

Po zdaniu Egzaminu lekarz uzyskuje tytuł specjalisty alergologa.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...