Anestezjolog
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Anestezjolog jest lekarzem, który specjalizuje się w opiece okołooperacyjnej nad pacjentami. Jego podstawowym zadaniem jest przygotowanie pacjenta do przeprowadzanego zabiegu – zebranie wywiadu, udzielenie wszystkich niezbędnych informacji, dobór właściwego sposobu znieczulenia chorego i wykonanie go, a następnie sprawowanie nadzoru podczas trwania zabiegu. Anestezjolog monitoruje stan pacjenta i interweniuje w razie potrzeby. Musi być gotowy udzielać pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu do niego należy dalsza opieka nad pacjentem.

Lekarz anestezjolog zajmuje się także ratownictwem – udziela pierwszej pomocy w przypadkach nagłych urazów, chorób, zatruć lub przy zagrożeniu życia noworodka i dziecka. Zajmuje się również leczeniem bólu pooperacyjnego, pourazowego, porodowego lub bólu w przypadku chorób nowotworowych.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Chcąc zostać lekarzem anestezjologiem należy przejść wszystkie etapy kształcenia przedstawione w zawodzie lekarz medycyny. Następnie należy rozpocząć specjalizację w anestezjologii i intensywnej terapii – w zależności od już ukończonych specjalizacji opracowano różne programy kształcenia dla lekarzy.
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja