Chirurg ogólny
Chirurg ogólny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Chirurg ogólny)

Jak zostać chirurgiem ogólnym


Warunkiem niezbędnym do pracy w zawodzie lekarza chirurga jest ukończenie studiów medycznych, odbycie stażu i zdanie egzaminu, opisane w zawodzie lekarz medycyny. Dopiero wówczas można wybrać specjalizację i rozpocząć odpowiednie kształcenie.

Do specjalizacji z chirurgii ogólnej mogą przystąpić a) lekarze bezpośrednio po stażu podyplomowym, b) lekarze którzy rozpoczęli kształcenie w starym trybie i posiadają I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, c) lekarze, którzy posiadają I stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej.


Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:Specjalizacja trwa nie mniej niż 6 lat i składają się na nią obowiązkowe kursy oraz staże.

Kursy specjalizacyjne:
 • wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii ogólnej
 • chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii
 • leczenie oparzeń
 • chirurgia endokrynologiczna
 • skojarzone leczenie nowotworów
 • zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
 • podstawy leczenia żywieniowego
 • podstawy ultrasonografii
 • podstawy chirurgii transplantacyjnej
 • endoskopia przewodu pokarmowego
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

Staże:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w chirurgii ogólnej (44 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie traumatologii narządu ruchu (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurotraumatologii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w chirurgii naczyniowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w torakochirurgii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w urologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii (1 miesiąc)
 • straż kierunkowy w ginekologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii klinicznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chirurgii doświadczalnej lub w innej dziedzinie chirurgii klinicznej (5 miesięcy)Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej:Specjalizacja trwa nie mniej niż 4 lata.

Lekarze muszą wciąż udział w następujących kursach specjalizacyjnych:
 • chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii
 • leczenie oparzeń
 • chirurgia endokrynologiczna
 • skojarzone leczenie nowotworów
 • zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
 • podstawy leczenia żywieniowego
 • podstawy ultrasonografii
 • podstawy chirurgii transplantacyjnej
 • endoskopia przewodu pokarmowego
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

Odbywają także obowiązkowe staże:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w chirurgii ogólnej (25 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie traumatologii narządu ruchu (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w neurotraumatologii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w chirurgii naczyniowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w torakochirurgii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w urologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii (1 miesiąc)
 • straż kierunkowy w ginekologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii klinicznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chirurgii doświadczalnej lub w innej dziedzinie chirurgii klinicznej (5 miesięcy)Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w chirurgii dziecięcej:Specjalizacja trwa nie mniej niż 5 lat i składają się na nią poniższe kursy oraz staże.

Kursy specjalizacyjne:
 • chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii
 • leczenie oparzeń
 • chirurgia endokrynologiczna
 • skojarzone leczenie nowotworów
 • zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
 • podstawy leczenia żywieniowego
 • podstawy ultrasonografii
 • podstawy chirurgii transplantacyjnej
 • endoskopia przewodu pokarmowego
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

Staże:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w chirurgii ogólnej (36 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie traumatologii narządu ruchu (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurotraumatologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chirurgii naczyniowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w torakochirurgii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w urologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii (1,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii (1 miesiąc)
 • straż kierunkowy w ginekologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii klinicznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chirurgii doświadczalnej lub w innej dziedzinie chirurgii klinicznej (5 miesięcy)

Lekarze muszą także odbywać co najmniej 3 razy w miesiącu dyżury ostre.

Kończąc specjalizację, przystępuje się do PES, tj. państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Składa się on z egzaminu praktycznego, weryfikującego zdobytą dotychczas wiedzę, testu wiedzy składającego się ze 120 pytań, oraz egzaminu ustnego. Do kolejnych etapów przechodzą tylko ci lekarze, którzy uzyskali pozytywny wynik z poprzednich egzaminów.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...