Dermatolog, wenerolog
Dermatolog, wenerolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Dermatolog, wenerolog)

Jak zostać dermatologiem, wenerologiem


Chcąc pracować w zawodzie lekarza dermatologa należy najpierw ukończyć podstawowe kształcenie w zakresie medycyny, opisane w zawodzie lekarz medycyny. Dopiero wówczas można przystąpić do specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii.


Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:Specjalizacja podstawowa trwa 5 lat. Składają się na nią poniższe kursy i staże.

Kursy specjalizacyjne:
 • wprowadzenie do dermatologii i wenerologii
 • wenerologia kliniczna
 • diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD)
 • podstawy diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna oraz leczenie alergicznych chorób skóry
 • choroby nowotworowe skóry
 • mikologia kliniczna
 • fotobiologia w dermatologii
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna autoimmunologicznych chorób skór
 • choroby skóry wieku dziecięcego
 • diagnostyka histopatologiczna chorób skóry
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

Kursy trwają 3-5 dni i kończą się sprawdzianami testowymi (kurs z diagnostyki histopatologicznej chorób skóry kończy się egzaminem praktycznym).

Staże:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w oddziale dermatologicznym (24 miesiące)
 • staż kierunkowy w ogólnej poradni dermatologicznej (14 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie wenerologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w dermatologii pediatrycznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w alergologii dermatologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w mikologii dermatologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w fotodermatologii (4 tygodnie)
 • staż kierunkowy w krioterapii, dermatochirurgii i laseroterapii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chorobach wewnętrznych (4 tygodnie)
 • staż kierunkowy w reumatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w alergologii ogólnej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w chirurgii (2 tygodnie)Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w dermatologii i wenerologii:Specjalizacja w tym wypadku trwa 3 lata.

Następujące kursy wchodzą w skład kształcenia specjalizacyjnego:
 • diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD)
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna oraz leczenie alergicznych chorób skóry
 • choroby nowotworowe skóry
 • mikologia kliniczna
 • fotobiologia w dermatologii
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna autoimmunologicznych chorób skór
 • choroby skóry wieku dziecięcego
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • diagnostyka histopatologiczna chorób skóry

Kursy trwają od 3 do 5 dni i kończą się egzaminami testowymi (ostatni kurs kończy się egzaminem praktycznym).

Lekarz odbywa również liczne staże:
 • staż specjalizacyjny podstawowy w oddziale dermatologicznym (16 miesięcy)
 • staż kierunkowy w ogólnej poradni dermatologicznej (7 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie wenerologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w dermatologii pediatrycznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w alergologii dermatologicznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w mikologii dermatologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w fotodermatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w krioterapii, dermatochirurgii i laseroterapii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chorobach wewnętrznych (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w reumatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w alergologii ogólnej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w chirurgii (2 tygodnie)

W obu przypadkach lekarze są zobowiązani do odbywania co najmniej 3 dyżurów lekarskich w miesiącu.

Po odbyciu wszystkich staży i kursów lekarz przystępuje do PES, czyli państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Zdaje wówczas kolejno egzamin pisemny (test zawierający 120 pytań), egzamin praktyczny (analiza dwóch przypadków) oraz egzamin ustny.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...