Diabetolog
Diabetolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Diabetolog)

Jak zostać diebetologiem

 

Specjalizacja w diabetologii należy do specjalizacji szczegółowych - tym samym do przystąpienia do niej uprawnieni są lekarze, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii.

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych:

 

Specjalizacja trwa łącznie 24 miesiące (2 lata) i składają się na nie zarówno kursy specjalizacyjne, jak również staże kierunkowe.

 

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe do odbycia w trakcie kształcenia specjalizacyjnego są następujące:

 • wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii
 • diabetologia wieku rozwojowego
 • zasady żywienia osoby z cukrzycą
 • postępy w zakresie patogenezy , rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy
 • problemy onkologiczne w diabetologii
 • zdrowie publiczne

 

Staże wchodzące w zakres kształcenia kształtują się następująco :

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie diabetologii (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w oddziale diabetologicznym i poradni diabetologicznej dla dzieci i młodzieży (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale okulistycznym oraz poradni okulistycznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w poradni diabetologicznej dla osób dorosłych (5 miesięcy)

 

Poza powyższymi stażami kierownik specjalizacji wybiera z poniższej listy dodatkowy staż do odbycia przez lekarza specjalizującego się:

 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale nefrologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale kardiologicznym (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale neurologii (2 tygodnie)

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii:

 

Specjalizacja w tym wypadku trwa również 24 miesiące (2 lata) i obejmuje następujące kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii
 • diabetologia wieku rozwojowego
 • zasady żywienia osoby z cukrzycą
 • postępy w zakresie patogenezy , rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy
 • problemy onkologiczne w diabetologii
 • zdrowie publiczne

 

 

Obok kursów lekarze odbywają obowiązkowe staże:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie diabetologii (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w oddziale diabetologicznym (2 miesiące) i poradni diabetologicznej dla osób dorosłych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale okulistycznym oraz poradni okulistycznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w poradni diabetologicznej dla dzieci i młodzieży (5 miesięcy)

 

Dodatkowo kierownik specjalizacji wybiera jeden z poniższych staży:

 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale nefrologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale kardiologicznym (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w klinice lub oddziale neurologii (2 tygodnie)

 

Po ukończeniu kształcenia lekarz przystępuje do egzaminu państwowego, na który składają się trzy oddzielne egzaminy - do kolejnego etapu przystępują lekarze, którzy uzyskają pozytywny wynik z poprzedniego etapu. Pierwszą część egzaminu stanowi test, w drugiej części lekarze przystępują do egzaminu praktycznego (wykonanie badania, ustalenie rozpoznania, zlecenie badań i interpretacja wyników, propozycja terapeutyczna), natomiast ostatnim etapem jest egzamin ustny.

 

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...