Diabetolog
Diabetolog - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Diabetolog)

Zawód diabetolog.

 

Specjalista diabetolog zajmuje się leczeniem pacjentów chorych na cukrzycę różnego typu (cukrzyca młodzieńcza, cukrzyca dorosłych, cukrzyca ciężarnych i cukrzyca wtórna) oraz innych zaburzeń o podłożu metabolicznym. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań pomagających rozpoznać typ choroby oraz stopień jej zaawansowania, jak np. oznaczanie glikemii, ketonurii, próby czynnościowe nerek, badanie dna oka. Następnie lekarz dobiera najbardziej odpowiednią metodę leczenia dla swoich pacjentów - stosuje leczenie farmakologiczne (opierające się na podawaniu leków przeciwcukrzycowych lub w późniejszej fazie - insuliny), dobiera odpowiednią dietę oraz zleca właściwie dobrane ćwiczenia fizyczne, które umożliwiają kontrolowanie postępów choroby. Kontroluje on przebieg terapii u pacjentów i w razie potrzeby modyfikuje dotychczasowe sposoby leczenia. Diabetolog, najczęściej we współpracy z lekarzami innych specjalności, zajmuje się również leczeniem powikłań wywołanych cukrzycą. Uczy on także chorych posługiwania się glukometrem i dozownikami insuliny.

 

Jego zadaniem jest także prowadzenie działań profilaktycznych i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy związanej z cukrzycą i ryzykiem zachorowania.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...