Diagnosta laboratoryjny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Diagnosta laboratoryjny to osoba zajmująca się badaniem materiału biologicznego pobieranego od pacjentów do celów diagnostycznych, leczniczych i sanitarno-epidemiologicznych. Bada on i analizuje właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wszelkich tkanek, płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin pacjentów. Przeprowadza także mikrobiologiczne badania oraz ustala zgodność tkankową.

Wyniki uzyskane dzięki tym badaniom służą ocenie stanu zdrowia pacjenta, wykryciu wszelkich nieprawidłowości w organizmie, umożliwiają diagnozowanie chorób oraz pomagają w ustalaniu form leczenia i doboru środków leczniczych.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Istnieje kilka możliwości, aby rozpocząć pracę w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na uczelni, która oferuje studentom kształcenie na kierunku „analityka medyczna”. Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Na studiach prowadzone są zajęcia m. in. z anatomii, fizjologii, histologii, patofizjologii, propedeutyki medycyny, biologi i genetyki, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, techniki pobierania materiału, diagnostyki parazytologicznej i prawa medycznego.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Zanim diagnosta zdecyduje się na założenie własnego laboratorium powinien upewnić się czy będzie w stanie je utrzymać. Najwyższe dochody mają duże placówki, które wykonują wiele zleceń. Małe laboratoria są rentowne kiedy nie mają bezpośredniej konkurencji.

 

Szacunkowy koszt założenia i wyposażenia laboratorium analiz medycznych to koszt nawet 100 tys. złotych. Sam aparat hematologiczny kosztuje ok 30 tys. Do tego dochodzi zakup pozostałego sprzętu oraz konieczność przystosowania budynku do obowiązujących norm

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz