Diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny - własna firma
Informacje o wybranym zawodzie (Diagnosta laboratoryjny)

Diagnosta laboratoryjny - jak założyć własną firmę

 

Zanim diagnosta zdecyduje się na założenie własnego laboratorium powinien upewnić się czy będzie w stanie je utrzymać. Najwyższe dochody mają duże placówki, które wykonują wiele zleceń. Małe laboratoria są rentowne kiedy nie mają bezpośredniej konkurencji.

 

Szacunkowy koszt założenia i wyposażenia laboratorium analiz medycznych to koszt nawet 100 tys. złotych. Sam aparat hematologiczny kosztuje ok 30 tys. Do tego dochodzi zakup pozostałego sprzętu oraz konieczność przystosowania budynku do obowiązujących norm, które zakładają, ze oprócz właściwego laboratorium i punktu pobrań musi w nim być:

 • poczekalnia

 • toaleta dla pacjentów przystosowana do potrzeb inwalidów

 • toaleta dla personelu

 • pokój socjalny

 • pomieszczenia do składowania odpadów

 • pomieszczenia do składowania detergentów

 • archiwum

   

Tańszym rozwiązaniem od budowania nowego lub adaptowania budynku jest wynajęcie pomieszczeń w już istniejącym ZOZ-ie. Również sprzęt, o ile spełnia on normy, można kupić używany.

 

Do otworzenia prywatnego laboratorium analiz lekarskich potrzebne są:

 • odpowiednie wykształcenie (jak zostać diagnostą laboratoryjnym)

 • prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP

 • pozytywna decyzja od Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

 • specjalistyczny sprzęt

 • przystosowany do pracy lokal

 • być wpisanym na listę diagnostów laboratoryjnych

 • działalność gospodarcza (jak założyć własną firmę)

 

Diagnosta laboratoryjny może wystąpić o przyznanie akredytacji państwowej dla laboratorium. Aby ją otrzymać trzeba przejść szereg testów oraz posiadać odpowiedni sprzęt.

 

Cennik usług i badań laboratoryjnych

 

Ceny usług i badań wykonanych w laboratorium są uzależnione przede wszystkim od jego wielkości, zakresu wykonywanych badań, a także jego renomy i lokalizacji.

 

 

Usługa lub badanie laboratoryjne

Cena*

Morfologia

7 - 10

Rozmaz

5 - 8

Płytki krwi

7 - 8

Retikulocyty

6 - 8

OB.

4 - 7

Oporność osmotyczna

10

Komórki LE

15 - 25

Mocz badanie ogólne

6 - 8

Glukoza w moczu

5 - 8

Białko w moczu

5 - 8

Mocznik

5 - 8.50

Próba Addisa-Hamburgera

8 - 10

Kał na jaja pasożytów

Kał na krew utajoną

5 - 10

10 - 19

Kał na resztki pokarmowe

8 - 10

Kał na Lamblie

10 - 22

Amylaza w surowicy

6 - 10

Amylaza w moczu

6 - 10

ASPAT

5 - 7,50

ALAT

5 - 7,50

GGTP

5

Fosfataza zasadowa

5 - 7

Fosfataza kwaśna

8 - 10

Fosfataza kwaśna - izoenzym sterczowy

17

LDH

10 - 15

CPK

10

Esteraza cholinowa

10 - 12

Próba tymolowa

4

Próba cynkowa

4

Bilirubina całkowita

5 - 7

Bilirubina bezpośrednia

5 - 14

Cholesterol całkowity

5 - 10

Cholesterol HDL

6 - 14

Cholesterol LDL

6 - 12

Trójglicerydy

6 - 12

Glukoza we krwi

5 - 8

Bun-azoty mocznika

5 - 7

Kreatynina w surowicy

5 - 8

Kreatynina w moczu dobowym

5 - 8

Clirens kreatyniny

10 - 14

Kwas moczowy

5 - 9

Jonogram (sód, potas, chlorki)

12 - 17

Sód i potas

8 - 15

Potas

7 - 8.50

Chlorki

5 - 10

Wapń

5 - 13

Magnez

5 - 8

Fosfor

5 - 15.50

Żelazo

5 - 12

TIBC- zdolność wiązania żelaza

10 - 22

Białko całkowite w surowicy

5 - 8

Albuminy

5 - 10

Elektroforeza białek

24 - 45

Wskaźnik protrombiny

8 - 12

APTT

10 - 17

Fibrynogen

10 - 15

Helicobacter Pylori

25 - 35

ASO

10 - 18

Lateks RF

8 - 14

Odczyn Waaler-Rosego

15 - 25

Białko CRP

10 - 20

Seromukoidy

10 - 18

WR

6 - 12,50

HBS

16 - 28

HCV

35 - 40

Grupa krwi

25 - 28

Grupa krwi z wpisem do ewidencji trwałej

25 - 32

Wpis RUM

5 - 10

P/ciała anty-RH

12 - 15

P/ciała anty-RH z antykontrolą

16 - 18

Próba ciążowa

8 - 14

Badania nasienia

30 - 50

TSH

16 - 28.50

FT4

18 - 28,50

FT3

18 - 28,50

T3

18 - 28,50

T4

18 - 28,50

ANTY-TPO

35

FSH

20 - 22

LH

20 - 22

Testosteron

22 - 31

DHEA-S

40 - 45

Estradiol

20 - 28, 50

Progesteron

20 - 28,50

Prolaktyna

20 - 28,50

HCG

36 - 45

Kortyzol

38 - 40

PSA całkowite

25 - 36

AFP

30 - 32

CEA

30 - 32

CA-125

33 - 35

CA 19-9

30 - 32

Ferrytyna

45

PTH (Prathormon)

47 - 50

Witamina B12

41 - 48

IGM

21 - 25

IGA

21 - 25

IGG

21 - 25

IGE całkowite

26 - 28

Barwniki żółciowe w moczu

2 - 5

Awidność Toxo IgG

57

Toksoplazmoza p/c IgM

35 - 37

Toksoplazmoza p/c IgG

30 - 34

Różyczka p/c IgM

36 - 50

Różyczka p/c IgG

35 - 36

Chlamydia IgA

45 - 50

Chlamydia IgM

45 - 50

Chlamydia IgG

45 - 50

Przeciwciała ANT HIV

30 - 35

Borelioza JGG

32 - 46

Borelioza JGM

35 - 46

P/ciała anty Hbs

20 - 35

Amfetamina

18 - 30

Kokaina

18 - 30

Ekstaza

18 - 30

THC

18 - 30

Amfetamina, kokaina, morfina, THC - zestaw

55 - 70

 

*Ceny są orientacyjne, podane brutto, w PLN. Przygotowane na podstawie ogólnodostępnych cenników specjalistów działających w Polsce.

 

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...