Endokrynolog
Endokrynolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Endokrynolog)

Jak zostać endokrynologiem


Specjalizacja w endokrynologii trwa nie mniej niż 3 lata. Jest to specjalność szczegółowa i przystąpić do niej mogą lekarze, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych, pediatrii, położnictwie i ginekologii lub chirurgii ogólnej.

Kursy specjalizacyjne, które należy odbyć podczas specjalizacji są wspólne dla wszystkich lekarzy i są to:
 • wprowadzenie do specjalizacji w endokrynologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • choroby onkologiczne gruczołów dokrewnych
 • współczesne poglądy dotyczące patofizjologii i chorób układu dokrewnego

Obok powyższych kursów obowiązkowych, lekarze powinni brać udział również w kursach zalecanych.

W zależności od już posiadanego wykształcenia realizowane są różne bloki programowe dotyczące obowiązkowych staży.

Staże dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych:
 • staż kierunkowy w endokrynologii dorosłych (10 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii dziecięcej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii ginekologicznej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w diabetologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w neurochirurgii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej oraz pracowni oznaczania hormonów stosujących metody izotopowe i nieizotopowe (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w patomorfologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie genetyki (1 tydzień)

Staże dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii:
 • staż kierunkowy w endokrynologii dziecięcej (8 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii dorosłych (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii ginekologicznej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w diabetologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w neurochirurgii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej oraz pracowni oznaczania hormonów stosujących metody izotopowe i nieizotopowe (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w patomorfologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie genetyki (1 tydzień)

Staże dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii:
 • staż kierunkowy w endokrynologii ginekologicznej (8 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii dorosłych (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii dziecięcej (3 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w diabetologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w neurochirurgii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej oraz pracowni oznaczania hormonów stosujących metody izotopowe i nieizotopowe (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w patomorfologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie genetyki (1 tydzień)

Staże dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej:
 • staż kierunkowy w endokrynologii dorosłych (10 miesięcy)
 • staż kierunkowy w endokrynologii dziecięcej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii ginekologicznej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w diabetologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w neurochirurgii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej oraz pracowni oznaczania hormonów stosujących metody izotopowe i nieizotopowe (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w patomorfologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakresie genetyki (1 tydzień)

Poszczególne staże kończą się zdaniem kolokwium. Dodatkowo podczas ich trwania odbywają się egzaminy praktyczne, polegające na wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych. Lekarze specjalizujący się w endokrynologii nie muszą odbywać dyżurów lekarskich podczas kształcenia.

Specjalizacja kończy się przystąpieniem do PES czyli państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Pierwszym etapem egzaminu jest test, który składa się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru.

Po zaliczeniu pierwszego etapu, lekarze przystępują do etapu drugiego, jakim jest egzamin praktyczny, obejmujący zbadanie dwóch chorych, zaplanowanie badań i odczytanie wyników, wystawienie diagnozy i opracowanie programu leczenia. Trzeci etap stanowi egzamin ustny.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...