Farmaceuta
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód farmaceuty bywa najczęściej utożsamiany z aptekarzem, choć jest to znacznym uproszczeniem i zawężeniem funkcji i zadań, jakie mogą wykonywać osoby posiadające ten tytuł. Błędnie wskazuje również na aptekę jako jedyne miejsce pracy dla farmaceutów.

Do zadań farmaceuty zatrudnionego w aptece należy m.in. realizowanie recept, sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych oraz wytwarzanie recepturowych, udzielanie porad w zakresie stosowania i działania leków. Do niego należy również ocena jakości leków, sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, czy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Wykształcenie farmaceutyczne i możliwość pracy w tym zawodzie uzyskuje się po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku farmacji. W zależności od uczelni studia trwają min. 10 semestrów i obejmują zajęcia m.in. z anatomii, fizjologii, biologii, botaniki, chemii, psychologii, socjologii, chemii leków, farmakoterapii, farmakognozji, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leków, historii farmacji, metodologii badań czy prawa farmaceutycznego. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji.

Dodatkowo obowiązkowe jest zaliczenie praktyk w trakcie trwania studiów (z reguły pierwsza praktyka odbywa się w aptece ogólnodostępnej, a druga w aptece szpitalnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, przemyśle farmaceutycznym lub w laboratoriach kontroli leków) i półrocznego stażu w aptece już po obronie pracy magisterskiej.
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz