Lekarz medycyny
Lekarz medycyny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Lekarz medycyny)

Jak zostać lekarzem medycyny


Pierwszy etapem na drodze kariery lekarskiej jest ukończenie studiów na uczelni medycznej. Są to jednolite studia, trwające 6 lat a ich ukończenie jest niezależne od przyszłej specjalizacji. Dopiero po ich ukończeniu i odbyciu obowiązkowego stażu, można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną medycyny i tym samym uzyskać prawo do wykonywania zawodu np. chirurga czy onkologa.

Studia medyczne umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy medycznej. Podczas nauki realizowane są zajęcia z anatomii, fizjologii, chemii, biofizyki, biologii, embriologii, genetyki, farmakologii czy immunologii. Nauczane są również podstawy nauk klinicznych (pediatria, pierwsza pomoc, propedeutyka medycyny, pielęgniarstwo), historia medycyny, historia filozofii, etyka lekarska. Na kolejnych latach wprowadzane są przedmioty z chirurgii, radiologii, okulistyki, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, medycyny katastrof, medycyny pracy, ortopedii, opieki paliatywnej, kardiologii etc. Do programu nauczania należą także liczne praktyki, m. in. z zakresu pielęgniarstwa, chirurgii i pediatrii.

Po pozytywnym ukończeniu studiów lekarskich i otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, absolwenci uczelni mają obowiązek uzyskać „Ograniczone prawo wykonywania lekarza”.
W tym celu muszą się zgłosić do okręgowej izby lekarskiej z poniższymi dokumentami:
 • wypełnionym wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich)
 • odpisem dyplomu
 • kserokopią stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokumenty należy przedstawić do wglądu)
 • zaświadczeniem o stanie zdrowia
 • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
 • kserokopią nadania NIP-u

Od cudzoziemców wymagane są dodatkowo:
 • dokument uprawniający do przebywania na terenie Polski
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu z języka polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską (o ile studia były ukończone w języku innym niż polski)
 • zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego


Po uzyskaniu dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” absolwenci studiów medycznych mają obowiązek odbycia 13-miesięcznego staż w placówce służby zdrowia.
Staż kończy się zdaniem lekarskiego egzaminu państwowego (tzw. LEP). Ma on formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 200 zadań. Na ich rozwiązanie lekarze stażyści mają 4 godziny.

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek elektroniczny do dyrektora

Centrum Edukacji Medycznej

, na stronie internetowej CEM. Zapisane w formie elektronicznej dane są rejestrowane przez CEM, natomiast wersję papierową dokumentu należy przesłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej. Do egzaminu można przystąpić także w trakcie stażu – warunkiem jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza.
W tym celu należy ponownie zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej wraz z następującymi dokumentami:
 • wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
 • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
 • dokumentem „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
 • dokumentem potwierdzającym odbycie stażu podyplomowego
 • świadectwem złożenia egzaminu państwowego

Cudzoziemcy muszą także przedstawić dokument, potwierdzający ich prawo do przebywania na terenie Polski.
Poza tym muszą oni przedstawić dodatkowe dokumenty, w zależności od charakteru dalszego pobytu w kraju:
a) w przypadku cudzoziemców, którzy chcą wykonywać w Polsce pracę zarobkową wymagane są :
- wydane przez wojewodę zezwolenie na zatrudnienie oraz zezwolenie na wykonywanie pracy
- opinia komisji ds. praktyk lekarskich

b) w przypadku cudzoziemców, którzy chcą odbyć dodatkowe szkolenie podyplomowe:
- zezwolenie ministra zdrowia na odbycie specjalizacji
- dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenia
- zaświadczenia o formie finansowania studiów lub szkolenia.

Aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne należy przesłać do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego wypełniony wniosek o rozpoczęcie specjalizacji. Następnie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia dostanie się na listę rankingową - lekarze są przyjmowani na poszczególne staże specjalizacyjne w zależności od przyznanego w danym roku limitu miejsc. Lekarz ma 3 miesiące na rozpoczęcie szkolenia.

W zależności od specjalizacji nauka trwa od 2 do 6 lat.

Obecnie można specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych:
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Genetyka kliniczna
 • Kardiochirurgia
 • Kardiologia
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna sądowa
 • Medycyna transportu
 • Mikrobiologia lekarska
 • Neonatologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Oftalmologia
 • Onkologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Radioterapia onkologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Urologia
 • Zdrowie publiczne

Można się także specjalizować w 28 specjalnościach szczegółowych:
 • Alergologia
 • Angiologia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby płuc (Pulmonologia)
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Ginekologia onkologiczna
 • Hematologia
 • Hipertensjologia
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Medycyna paliatywna
 • Medycyna sportowa
 • Nefrologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neuropatologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Reumatologia
 • Seksuologia
 • Toksykologia kliniczna
 • Transplantologia kliniczna
 • Urologia dziecięca


W przypadku wszystkich specjalizacji przewidziane są dwa programy kształcenia – osobny dla lekarzy, którzy rozpoczęli kształcenie w starym, dwustopniowym systemie oraz program dla lekarzy nie posiadających jeszcze żadnej specjalizacji.

Zobacz również:

Komentarze (14)
Witam wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jesteście na etapie specjalizacji i myślicie co dalej ze sobą robić, czyli : etat w szpitalu, kredyt na własny gabinet itp. Mam idealną propozycję. Zajmuję się wynajmem gabinetów na godziny. Gabinety są w pełni wyposażone, dostosowane do różnych specjalizacji. Znajdują się w centrum medycznym Medi Raj w Gorzowie Wlkp. ( medi-raj.pl). Oferujemy również pełną obsługę lekarza (recepcja, umawianie/odwoływanie wizyt oraz obsługę finansową. U nas lekarz ma tylko leczyć, my robimy całą resztę. Dodam, iż w naszej bazie mamy ok 40 tysięcy pacjentów, którzy są chętni umawiać się na wizyty - brakuje nam tylko Ciebie !!! Jest to innowacyjny pomysł, który na pewno się uda, dlatego zależy nam na nowych, świeżych umysłach lekarzy, którzy docenią dobra płynące z takiej współpracy. W razie pytań proszę o kontakt, z przyjemnością odpowiem na pytania 501929137
Nie mogę już słuchać tego narzekania na niskie zarobki lekarzy. Sam jestem lekarzem i wszyscy, którzy pracują w tym zawodzie dobrze wiedzą że lekarz jeżeli tylko chce, MOŻE zarabiać w Polsce bardzo dobrze - tak jak każdy inny fachowiec. Wszystko zależy od jego predyspozycji indywidualnych. Biorąc za wizytę 100 zł, a za któką poradę 50 zł, jestem w stanie zarobić średnio 1800 zł dziennie z samych wizyt prywatnych. Przyjmuję raptem 3 razy w tygodniu. Daje to kwotę 1800 zł x 3 = 5400 tygodniowo x 4 = 21 600 zł miesięcznie . OD tego dochodzi praca na etacie w spzitalu na stanmowisku ordynatora, za ok 10 tyś mc oraz wykłądy na akademi medycznej 2 razy w tygodniu za kwotę 2 tyś + wspópraca z prywatną siecią medyczną 1 raz w tygodniu za ok 2 ytś . Łącznie zarabiam miesięcznie ok 36 tyś zł, mają wolne weekendy. Praca dobra i godziwie nynagradzana. Trzba tylko lubić to, co się robi i być oddanym swojje działalności. Pasjonat zarabia niemało. Ale musi się całkowiicie poświęcić a nie tylko odbębnić to, co konieczne.
Lekarze w Polsce zarabiają psi grosz ;/ 1700 dla stażysty, potem dla szczęśliwca co się dostanie na rezydenturę ok 3600. Kilka razy tyle fizycznie pracujący zarabiają np hydraulicy czy elektrycy ;/ Porażka
Ty uczepiłes sie złosliwego, który ma rację. W moim mie­scie rok stu­diów le­kar­skich niestacjonarnych kosz­tu­je 30 tyś, den­ty­stycz­nych 35 tys, a ja­kie­kol­wiek inne stu­dia(prawo, eko­no­mia i inne) mak­sy­mal­nie 4,5 tys za rok. Róznica kosztów w wykształceniu lekarza a jakiegokolwiek przedstawiciela innego zawodu jest kilkukrotna. Zwróc ró­zni­cę na­cią­ga­czu to be­dzie­my kwita.
Zuzka To będzie 11 lat. 6 lat studia, 13 msc stazu, 4 lata specjalizacja. Lepiej juz zostac pielegiarką/rzem.
jakie szkoły i specjalizacje trzeba skończyć żeby zostać lekarzem medycyny sądowej ?
Strasznie długo. 6 lat nauki a potem 4 lata specjalizacji (medycyna sądowa) długo, długo. Trochę mnie to przeraża. Czytałam o medycynie sądowej i myślałam, że to tylko 4 lata, a tu okazuje się, że aż 10. Lipa. Ale i tak spróbuje.
Tak? W takim razie zróbmy to ze wszystkimi zawodami. Specjaliści techniczni, inżynierzy często na koszt państwa studiują, robią dyplomy które później tłumaczą i wyjeżdżają za granicę podbudowywać tamtejszą gospodarkę, często za grube pieniądze. I nikt o to do nich pretensji nie ma z reguły, każdy musi sobie w życiu radzić. Lekarzy się uczepiłeś.
Do lekarza. Powiedz mi gdzie tak płacą lekarzom to tam pojadę. Na 100% nie jest to Polska ;-)
do pan dok jesli nie rozumiesz kto idzie na te studia to znaczy, ze sam nie masz powolania do tego zawodu. ludzie ida na medycyne, bo chca leczyc ludzi i sprawia im to radosc. Wolalabym malo kasy zarabiac i byc lekarzem niz cukiernikiem trzepiacym kase. Pozdro!
zarobki sa gigantyczne na etacie okolo 7000 brutto a kontrakcie do 15 tys a jak wiadomo robia wiele godz. wiec przecietnego wyplata po 10 latach pracy to 10tys-12 tys netto niemowie juz o chirurgach 40 tys za 2 dni w tygodniu po 8H +wlasny gabinet 1,5milionazl rocznie.dziekuje
@zlosliwy, a czy Ty bys wyslal swoja mamusie lub siebie do lekarza, ktory MUSI Cie leczyc bo odpokutowywuje studia czy lepiej do takiego ktory chce leczyc :-)
Z lekarzami wyjeżdżającymi jest jak z kierowcami autobusów. MPK ich szkoli, płaci grubą kasę za kursy, a oni dostają uprawnienia i odchodzą do prywatnych firm. Ludzie, którzy nie płacą za studia powinni być zobligowani do odrobienia tego na rzecz państwa - nawet za marne pieniądze. Trzeba się było zastanawiać nad tym przed wyborem kierunku.
okulista dostaje za 15-20 min 50zł (prywatnie jak się idzie, niekiedy więcej) także zarobki lekarzy mogą być naprawdę wysokie.... pozatym lekarze wyjeżdżający za granicę zarabiają 2-3 razy więcej niż w Polsce, dlatego opłaca się poświęcić tych kilka lub kilkanaście lat :)