Lekarz medycyny pracy
Lekarz medycyny pracy - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Lekarz medycyny pracy)

Jak zostać lekarzem medycyny pracy

 

Pierwszym etapem na drodze kariery w zakresie medycyny pracy jest ukończenie studiów medycznych, które zostały opisane w artykule „lekarz medycyny", a następnie przystąpienie do specjalizacji.

Obecnie istnieją trzy bloki programowe przeznaczone dla lekarzy bez żadnej specjalizacji oraz lekarzy, którzy rozpoczęli kształcenie jeszcze w starym trybie nauczania.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

Specjalizacja trwa łącznie 60 miesięcy, tj. 5 lat i składa się z kursów specjalizacyjnych oraz staży kierunkowych.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do specjalizacji w medycynie pracy
 • medycyna pracy - część higieniczna
 • medycyna pracy - część kliniczna
 • diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji ILO
 • czynniki alergizujące w środowisku pracy
 • zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry
 • zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
 • leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz kierowców i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenia na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych
 • zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • medycyna morska, tropikalna i podwodna; problemy ochrony zdrowia pracowników
 • postępy w chorobach wewnętrznych
 • medycyna i higiena pracy
 • zdrowie publiczne

 

Lekarze odbywają także staże kierunkowe i specjalizacyjne w następującym zakresie:

 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób płuc (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie ortopedii (2 tygodnie)
 • staż specjalizacyjny w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy (24 miesiące)
 • staż specjalizacyjny w zakresie higieny pracy i epidemiologii (1 miesiąc)
 • staż specjalizacyjny w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących (6 tygodni)
 • staż specjalizacyjny w zakresie klinicznej medycyny pracy (5 miesięcy)

 

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie pracy, chorobach wewnętrznych, medycynie lotniczej, medycynie ogólnej lub specjalizację II stopnia w medycynie lotniczej, medycynie ogólnej:

Specjalizacja trwa 36 miesięcy (3 lata), podczas których lekarz bierze udział w kursach specjalizacyjnych oraz stażach.

 

Kursy specjalizacyjne wchodzące w skład programu nauczania kształtują się następująco:

 • wprowadzenie do specjalizacji w medycynie pracy
 • medycyna pracy - część higieniczna
 • medycyna pracy - część kliniczna
 • diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji ILO
 • czynniki alergizujące w środowisku pracy
 • zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry
 • zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
 • leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz kierowców i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenia na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych
 • zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • medycyna morska, tropikalna i podwodna; problemy ochrony zdrowia pracowników
 • postępy w chorobach wewnętrznych
 • medycyna i higiena pracy
 • zdrowie publiczne

 

Obowiązkowo należy także odbyć poniższe staże:

 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób płuc (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie ortopedii (2 tygodnie)
 • staż specjalizacyjny w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy (10 miesięcy)
 • staż specjalizacyjny w zakresie higieny pracy i epidemiologii (1 miesiąc)
 • staż specjalizacyjny w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących (6 tygodni)
 • staż specjalizacyjny w zakresie klinicznej medycyny pracy (5 miesięcy)

 

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych:

Program specjalizacji trwa w tym wypadku 36 miesięcy (3 lata) i składają się na niego poniższe kursy oraz staże.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do specjalizacji w medycynie pracy
 • medycyna pracy - część higieniczna
 • medycyna pracy - część kliniczna
 • diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji ILO
 • czynniki alergizujące w środowisku pracy
 •  zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry
 • zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu
 • leczenie ostrych zatruć i postępowanie reanimacyjne
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz kierowców i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenia na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych
 • zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • medycyna morska, tropikalna i podwodna; problemy ochrony zdrowia pracowników
 • medycyna i higiena pracy
 • zdrowie publiczne

 

Staże kierunkowe i specjalizacyjne:

 • staż kierunkowy w zakresie ortopedii (2 tygodnie)
 • staż specjalizacyjny w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy (10 miesięcy)
 • staż specjalizacyjny w zakresie higieny pracy i epidemiologii (1 miesiąc)
 • staż specjalizacyjny w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących (6 tygodni)
 • staż specjalizacyjny w zakresie klinicznej medycyny pracy (5 miesięcy)

 

 

Podczas trwania specjalizacji lekarze odbywają obowiązkowe dyżury w oddziale oraz w izbie przyjęć. Zakończeniem kształcenia jest przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, który składa się z trzech etapów:

 • egzaminu testowego
 • egzaminu praktycznego (badanie chorego i przygotowanie dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenie badania profilaktycznego wraz z przygotowaniem dokumentacji)
 • egzaminu ustnego

 

Po ukończeniu specjalizacji i zdaniu PES uzyskuje się tytuł lekarza medycynie pracy.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
Mozna w sumie będąc po studiach stomatologicznych nie powinienes zadawać tak trywialnych pytań
Czy będąc po studiach stomatologicznych można zostać lekarzem medycyny pracy?