Lekarz medycyny pracy
Lekarz medycyny pracy - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Lekarz medycyny pracy)

Zawód lekarz medycyny pracy

 

Lekarz medycyny pracy sprawuje nadzór zdrowotny nad osobami pracującymi, studentami, osobami wyrabiającymi prawo jazdy lub ubiegającymi się o pozwolenie do posiadania broni. Podstawowym zadaniem tego specjalisty jest orzekanie o zdolności pracownika do wykonywania danej pracy lub zajęcia. Lekarz medycyny pracy wykonuje niezbędne badania profilaktyczne - są to badania wstępne (wykonywane przy podejmowaniu pracy przez pracownika) i okresowe (wykonywane co 1-3 lata w zależności od charakteru pracy). Na ich podstawie lekarz ocenia czy pracownik może podjąć pracę w danym zawodzie i stwierdza ewentualne przeciwwskazania do wykonywania tego zajęcia. Wykonuje także badania kontrolne, przeprowadzane po zwolnieniu zdrowotnym trwającym dłużej niż 30 dni, mające na celu określenie czy pracownik całkowicie zakończył proces leczenia i może powrócić do pracy.


Lekarz medycyny pracy zajmuje się również diagnozowaniem chorób o podłożu zawodowym, ich leczeniem, oraz nadzorem nad rehabilitacją pracowników. Oprócz tego prowadzi działalność informacyjną, mającą na celu zapobieganie chorobom zawodowym oraz udziela informacji o zagrożeniu na danym stanowisku. Prowadzi także działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa w danym środowisku pracy.

 

W przypadku zawodów, w których jest to wymagane, lekarz medycyny pracy wykonuje okresowe szczepienia ochronne. Poza tym do jego zadań należy przygotowywanie wszelkich orzeczeń, świadectw zdrowia czy wniosków, potrzebne dla celów zatrudnienia, sądownictwa czy orzeczenia niepełnosprawności.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
Chcesz ukończyć jedne z najtrudniejszych kierunków studiów a nie potrafisz znaleźć takiej prostej informacji? xD
Ile lat trwają studia i cała nauka o medycynie.? zależy mi bardzo, ponieważ chcę być lekarzem ogólnym.