Lekarz medycyny sądowej
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Praca lekarza medycyny sądowej (zwanego również medykiem sądowym) jest kojarzona najczęściej z wykonywaniem sekcji zwłok oraz orzekaniem przyczyn zgonu. Podczas wykonywania sekcji sądowo-lekarskiej (lub oględzin zewnętrznych), medyk sądowy może pobierać do badań materiał (biologiczny, genetyczny itd.), przeprowadzać niezbędne badania pomagające ustalić przyczynę zgonu, czas  oraz dokładne okoliczności śmierci. Lekarz medycyny sądowej bierze także udział w ekshumacji zwłok oraz przeprowadza ich sekcję. W niektórych przypadkach zajmuje się również oględzinami miejsca ujawnienia zwłok, orzeka zgon osoby, bierze udział w wizjach lokalnych. Do lekarza medycyny sądowej należy również przeprowadzanie badań umożliwiających identyfikację ofiary.

Medycy sądowi pełnią często funkcję biegłych w sądzie i wydają opinię w sprawach cywilnych oraz karnych. Przeprowadzają także badania osób żywych dla potrzeb postępowania cywilnego, karnego i ubezpieczeniowego (obdukcja lekarska), ustalają możliwy przebieg zdarzeń i mechanizm powstania obrażeń, wydają opinię odnośnie kwalifikacji prawnych doznanych obrażeń ciała.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Chcąc uzyskać tytuł specjalisty w medycynie sądowej należy ukończyć specjalizację, trwającą łącznie 5 lat.

Na program kształcenia składają się zarówno kursy specjalizacyjne, jak i staże kierunkowe.

 

Specjalizacja kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (tzw. PES), który składa się z testu, egzaminu praktycznego (analiza wybranego przypadku na podstawie materiału aktowego i dokumentacji medycznej oraz wykonanie poszerzonego badania pośmiertnego)  oraz egzaminu ustnego.

W późniejszym okresie lekarz medycyny sądowej może brać udział w dodatkowych kursach doskonalących.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Sekcje zwłok są wykonywane w Polsce raczej z obowiązku niż na żądanie rodziny. Tymczasem w wielu krajach jest to prężnie rozwijający się biznes. Brak klientów i wysokie ceny wyposażenia gabinetu nie zachęcają do zakładania prywatnych zakładów tego typu.

 

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz