Nefrolog
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Lekarze, którzy specjalizują się w nefrologii zajmują się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń oraz wad wrodzonych związanych z układem moczowym i nerkami. Jest to dziedzina medycyny pokrewna urologii, jednak w przeciwieństwie do niej obejmuje jedynie leczenie nieinwazyjne, oparte najczęściej na odpowiednim doborze środków farmakologicznych lub zastosowaniu właściwej diety.

 

W bardziej zaawansowanych przypadkach nefrolodzy stosują także dializoterapię (dializa otrzewnowa, hemodializa, plazmafereza) oraz zajmują się leczeniem pacjentów, oczekujących na przeszczep nerki.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Specjalizacja w nefrologii, jako jedna ze specjalizacji szczegółowych, przeznaczona jest dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii.

Program kształcenia jest wspólny dla obu grup i składają się na niego zarówno kursy jak i staże. Różny jest natomiast czas trwania specjalizacji:

a) dla lekarzy zatrudnionych w specjalistycznym oddziale lub klinice trwa ona 2 lata;

b) dla lekarzy zatrudnionych w innych jednostkach nauka trwa 3 lata.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Własny gabinet nefrologiczny jest umiarkowanie opłacalnym przedsięwzięciem. Większość pacjentów korzystających z usług lekarzy tej specjalności wybiera publiczne zakładu zdrowia. Nefrolog, jako lekarz leczący nieinwazyjnymi metodami, nie wykonuje zabiegów i badań, które przynoszą duży zysk.

Koszt otworzenia gabinetu to natomiast wydatek od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja