Nefrolog
Nefrolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Nefrolog)

Jak zostać nefrologiem

 

Specjalizacja w nefrologii, jako jedna ze specjalizacji szczegółowych, przeznaczona jest dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych lub pediatrii.

Program kształcenia jest wspólny dla obu grup i składają się na niego zarówno kursy jak i staże. Różny jest natomiast czas trwania specjalizacji:

a) dla lekarzy zatrudnionych w specjalistycznym oddziale lub klinice trwa ona 2 lata;

b) dla lekarzy zatrudnionych w innych jednostkach nauka trwa 3 lata.

 

Kursy specjalizacyjne, obowiązkowe do odbycia podczas specjalizacji są następujące:

 • wprowadzenie do specjalizacji w nefrologii
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii
 • dializoterapia
 • transplantologia kliniczna
 • promocja zdrowia w nefrologii
 • onkologia w chorobach nerek

 

Czas trwania powyższych kursów jest jednakowy dla wszystkich lekarzy (w zależności od kursu trwają one 1-5 dni), natomiast różny jest czas odbywania poszczególnych staży:

 • staż kierunkowy w nefrologii odbywający się w specjalistycznej poradni nefrologicznej ( a) 5 miesięcy; b) 7 miesięcy)
 • staż kierunkowy w nefrologii odbywający się w klinice nefrologicznej lub oddziale nefrologicznym ( a) 10 miesięcy; b) 16 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie dializoterapii ( a) 4 miesiące; b) 7 miesięcy)
 • staż kierunkowy w transplantologii ( 1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w urologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w intensywnej terapii (2 tygodnie)

 

W trakcie odbywania staży lekarze specjalizujący się zobowiązani są również do pełnienia co najmniej 3 dyżurów lekarskich w miesiącu w oddziale nefrologicznym.

Zakończeniem kształcenia jest przystąpienie do PES - państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Składa się on z trzech części: egzaminu testowego, praktycznego i ustnego. Lekarze, którzy zdadzą wszystkie etapy egzaminu uzyskują tytuł lekarza specjalisty w nefrologii.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...