Neurolog
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Neurolog jest lekarzem specjalistą w zakresie leczenia chorób związanych z wszelkimi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Leczy chorych cierpiących na takie choroby jak padaczka, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroba Parkinsona, zakażenia i nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie czy choroby rdzenia kręgowego. Neurolog bada także choroby genetyczne, zaburzenia nerwowo-skórne czy urazy okołorodowe  i zaburzenia rozwojowe.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Aby ukończyć specjalizację neurologiczną należy najpierw odbyć obowiązkowe studia medyczne i zdać wymagane egzaminy, przedstawione w opisie „lekarz medycyny". Do specjalizacji z zakresu neurologii mogą przystąpić

  • a) lekarze nie posiadający żadnej specjalizacji,
  • b) lekarze posiadający specjalizację I stopnia w neurologii,
  • c) lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii,
  • d) lekarze posiadający I lub II stopień specjalizacji albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Neurolog to, wbrew pozorom, jeden z najczęściej odwiedzanych specjalistów. Niemal każdy kto boryka się z trudnymi do zdiagnozowania problemami odwiedzi jego gabinet. W ostatnich czasach wzrost popularności odnotowali zwłaszcza neurolodzy diagnozujący dzieci, co jest spowodowane wzrostem rozpoznawalności symptomów zaburzeń neurologicznych przez rodziców i nauczycieli.

W przypadku neurologa kosztowne jest nie tylko przystosowanie i wynajęcie gabinetu ale też jego wyposażenie w sprzęt np. elektroencefalograf. Jednocześnie neurolog powinien pamiętać, że wielu jego przyszłych pacjentów to osoby mające problemy z poruszaniem się.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja