Neurolog
Neurolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Neurolog)

Jak zostać Neurologiem

 

Aby ukończyć specjalizację neurologiczną należy najpierw odbyć obowiązkowe studia medyczne i zdać wymagane egzaminy, przedstawione w opisie „lekarz medycyny". Do specjalizacji z zakresu neurologii mogą przystąpić

 • a) lekarze nie posiadający żadnej specjalizacji,
 • b) lekarze posiadający specjalizację I stopnia w neurologii,
 • c) lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii,
 • d) lekarze posiadający I lub II stopień specjalizacji albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

Specjalizacja trwa nie mniej niż 5 lat. Lekarze w trakcie specjalizacji biorą udział w licznych kursach i stażach kierunkowych.

 

Kursy specjalizacyjne:

 •  wprowadzenie do specjalizacji w neurologii
 • elektroencefalografia
 • ultrasonografia Dopplera
 • elektromiografia
 • potencjały wywołane
 • neuropatologia
 • onkologia w neurologii
 • postępy w neurologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • obowiązkowy kurs doskonalący o tematyce fakultatywnej wybranej przez kierownika specjalizacji

 

Staże:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii (42 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej  (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (40 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie psychiatrii (40 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurorechabilitacji (10 dni)
 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii w ośrodku neurologicznym wybranym przez kierownika specjalizacji (15-30 dni)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w neurologii:

Specjalizacja trwa nie mniej niż 3 lata i składa się z szeregu kursów oraz staży.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • elektroencefalografia
 • ultrasonografia Dopplera
 • elektromiografia
 • potencjały wywołane
 • neuropatologia
 • onkologia w neurologii
 • postępy w neurologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • obowiązkowy kurs doskonalący o tematyce fakultatywnej wybranej przez kierownika specjalizacji

 

 

Staże:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii (25 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej  (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie psychiatrii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurorechabilitacji (10 dni)
 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii w ośrodku neurologicznym wybranym przez kierownika specjalizacji (15-30 dni)

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii:

Specjalizacja w tym wypadku trwa 5 lat.

 

Kursy specjalizacyjne, które należy ukończyć to:

 • wprowadzenie do specjalizacji w neurologii
 • elektroencefalografia
 • ultrasonografia Dopplera
 • elektromiografia
 • potencjały wywołane
 • neuropatologia
 • onkologia w neurologii
 • postępy w neurologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • obowiązkowy kurs doskonalący o tematyce fakultatywnej wybranej przez kierownika specjalizacji

 

Staże, które lekarze są zobowiązani odbyć w trakcie specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii (42 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej  (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (40 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie psychiatrii (40 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurorechabilitacji (10 dni)
 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii w ośrodku neurologicznym wybranym przez kierownika specjalizacji (15-30 dni)

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych:

Specjalizacja trwa nie mniej niż 3 lata i składają się na nią zarówno kursy jak i staże.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do specjalizacji w neurologii
 • elektroencefalografia
 • ultrasonografia Dopplera
 • elektromiografia
 • potencjały wywołane
 • neuropatologia
 • onkologia w neurologii
 • postępy w neurologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • obowiązkowy kurs doskonalący o tematyce fakultatywnej wybranej przez kierownika specjalizacji

 

Staże:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii (24,5 miesiąca)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej  (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie psychiatrii (40 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii (20 dni)
 • staż kierunkowy w zakresie neurorechabilitacji (10 dni)
 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii w ośrodku neurologicznym wybranym przez kierownika specjalizacji (15-30 dni)

 

 

Obowiązkiem lekarza podczas trwania całej specjalizacji jest odbywanie co najmniej 3 dyżurów lekarskich miesięcznie w oddziale neurologii (w tym również w izbie przyjęć).

 

Specjalizacja kończy się zdaniem trzy-etapowego państwowego egzaminu specjalizacyjnego, tzw. PES. Pierwszy etapem jest test, zawierający 120 pytań jednokrotnego wyboru. Drugim etapem jest egzamin praktyczny, obejmujący badanie neurologiczne pacjenta (wraz z diagnostyką różnicową, interpretacją wyników zleconych badań laboratoryjnych) oraz sprawdzian z neuroradiologii. Ostatnim etapem jest egzamin ustny.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...