Okulista
Okulista - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Okulista)

Jak zostać okulistą

 

Aby zostać lekarzem okulistą, należy ukończyć studia medyczne i przejść wszystkie etapy opisane w zawodzie „lekarz medycyny".
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, lekarz może ubiegać się o przyjęcie na specjalizację okulistyczną. Należy wówczas przesłać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji z okulistyki do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu z niej pozytywnego wyniku, lekarze zostają wpisani na listę rankingową i w zależności od limitu miejsc zostają przyjęci na specjalizację. Na jej rozpoczęcie mają 3 miesiące.

 

Przebieg specjalizacji dla osób po stażu podyplomowym (bez specjalizacji)

Specjalizacja okulistyczna trwa nie mniej niż 5 lat i nie może być dłuższa niż 7,5 roku.
Na program specjalizacji z okulistyki składają się zarówno kursy specjalistyczne jak również staże.
Kursy trwają z reguły 1-3 dni i obejmują zagadnienia związane z:

 • wprowadzeniem do specjalizacji w okulistyce
 • elektrofizjologią
 • diagnostyką i leczeniem powikłań ocznych w AIDS
 • neurookulistyką
 • chirurgią refrakcyjną
 • zapaleniami błony naczyniowej
 • onkologią okulistyczną
 • chorobami powierzchni oka
 • promocją zdrowia

 

Poszczególne kursy kończą się obowiązkowymi testami lub kolokwiami.
Dodatkowo przez cały okres specjalizacji lekarz ma obowiązek co najmniej 2 razy w miesiącu brać udział w oddziałowych spotkaniach szkoleniowych w jednostkach akredytowanych do prowadzenia specjalizacji.

Podczas kolejnych lat specjalizacji lekarz odbywa liczne staże, które kształtują się następująco:

I rok specjalizacji:

 • staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w oddziale okulistycznym (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w pracowni histopatologicznej (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w pracowni bakteriologicznej (1 tydzień)
 • staż kierunkowy w zakładzie radiologii (1 tydzień)
 • staż kierunkowy z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej (1 tydzień)

 

Po pierwszy roku nauki odbywa się test zaliczeniowy. Dodatkowo podczas I roku lekarze pełnią dyżury ostre pod kierunkiem lekarza specjalisty (min. 3 razy w miesiącu).

II rok specjalizacji:

 • staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w oddziale okulistycznym (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pracowni USG (4 tygodnie)
 • staż kierunkowy w pracowni angiograficznej (3 tygodnie)
 • staż kierunkowy w pracowni elektrofizjologii (1 tydzień)

 

W trakcie trwania II roku odbywają się dyżury ostre pod kierunkiem lekarza specjalisty i oddziałowe (min. 3 razy w miesiącu).

III rok specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny w poradni okulistycznej przyszpitalnej (2 miesiące)
 • staż specjalizacyjny w oddziale okulistycznym (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w pracowni laserowej (4 tygodnie)
 • staż kierunkowy w okulistyce dziecięcej (8 tygodni)

 

Podczas III roku lekarz pełni dyżury ostre i oddziałowe (min. 3 razy w miesiącu).

 

IV rok specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny w oddziale okulistycznym (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w poradni cukrzycowo-siatkówkowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w poradni jaskrowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w poradni zezowej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w klinice akademickiej (nie dotyczy lekarzy specjalizujących się w ośrodkach akademickich) - można go także odbywać na V roku specjalizacji (6 miesięcy)

Na IV roku lekarz pełni dyżury ostre i oddziałowe (min. 3 razy w miesiącu).

 

V rok specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny w oddziale okulistycznym (7 miesięcy)
 • staż specjalizacyjny w poradniach specjalistycznych (4 miesiące)

 

Podczas V roku lekarz pełni dyżury ostre i oddziałowe (min. 3 razy w miesiącu).


Przebieg specjalizacji dla osób po stażu dyplomowym (bez specjalizacji)

Program specjalizacji z okulistyki trwa nie mniej niż 3 lata i nie więcej niż 4 lata i obejmuje zarówno kursy specjalistyczne jak również staże.
Kursy trwają z reguły 1-3 dni i obejmują zagadnienia związane z:

 • patofizjologią narządu wzroku
 • elektrofizjologią
 • ultrasonografią
 • angiografią
 • diagnostyką i leczeniem powikłań ocznych w AIDS
 • neurookulistyką
 • chirurgią refrakcyjną
 • zapaleniami błony naczyniowej
 • onkologią okulistyczną
 • promocją zdrowia

 

Kursy kończą się obowiązkowymi testami lub kolokwiami. Dodatkowo przez cały okres specjalizacji co najmniej 2 razy w miesiącu lekarz bierze udział w oddziałowych spotkaniach szkoleniowych w jednostkach akredytowanych do prowadzenia specjalizacji. Pełni także dyżury ostre i oddziałowe min. 3 razy w miesiącu przez cały okres trwania specjalizacji.


I rok specjalizacji:

 • staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w oddziale okulistycznym (8 miesięcy)
 • staż kierunkowy w pracowni laserowej (4 tygodnie)
 • staż kierunkowy w okulistyce dziecięcej (8 tygodni)

 

II rok specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny w oddziale okulistycznym (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w poradni cukrzycowo-siatkówkowej (2 miesiące)
 • taż kierunkowy w poradni jaskrowej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w poradni zeza (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w klinice akademickiej (nie dotyczy lekarzy specjalizujących się w ośrodkach akademickich) - można go także odbywać na III roku specjalizacji (6 miesięcy)


III rok specjalizacji:

 • staż specjalizacyjny w oddziale okulistycznym (7 miesięcy)
 • staż specjalizacyjny w poradniach specjalistycznych (4 miesiące)

 

Specjalizacja kończy się zdaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (tzw. PES), który składa się z trzech etapów. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest zdanie poprzedniego egzaminu.
Pierwszy etap stanowi egzamin testowy, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru. Drugim etapem jest egzamin praktyczny, który stanowi wykonanie zabiegu gałkowego w asyście egzaminatora. Etap trzeci to egzamin ustny, który obejmuje co najmniej 4 zadania.

Po zdaniu Egzaminu lekarz uzyskuje tytuł specjalisty okulisty.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...